Skip to main content

Matematika 1 - HI - nová

Obsah


- Funkcia jednej reálnej premennej a jej aplikácie.
- Limita a spojitosť funkcie.
- Derivácia funkcie.
- Aplikácie diferenciálneho počtu.
- Priebeh funkcie.
- Optimalizačné úlohy.
- Exponenciálne modely.
- Úrokovanie.
- Rentový a umorovací počet.
- Finančné toky.
- Základy lineárnej algebry.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. LS

Rozsah


4P / 3CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[01] Molnárová M.: Matematika I a jej využitie v ekonómii
[02] Grinčová A. - Molnárová M.: Matematika I a jej využitie v ekonómii (zbierka riešených a neriešených úloh)
[03] Molnárová M.: Matematika I a Repetitórium z matematiky pre Hospodársku informatiku
[04] Šoltés V. - Hudec O. - Penjak V. - Lacková D. - Révészová L.: Matematika I s ekonomickými aplikáciami
[05] Molnárová M. - Myšková, H.: Úvod do lineárnej algebry
[06] Hoffman L. D. - Bradley G. L.: Calculus for business, economics and the social and life sciences

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

Klasifikovaný zápočet:
získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

- 2 priebežné kontrolné práce počas semestra za 20, resp. 30 bodov
- 1 záverečná konrolná práca počas skúšobného obdobia za 50 bodov
- oprava ktorejkoľvek z priebežných kontrolných prác sa koná v 13. týždni semestra
- do celkového bodového hodnotenia zápočtu sa započítavajú výsledky z aktuálnej kontrolnej práce

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

Tento predmet nekončí skúškou.

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera