Skip to main content

Matematika 2 - AI

Obsah


- Výroková logika, formuly výrokovej logiky.
- Ekvivalencia formúl. Relácia vyplývania. Realizácia formúl.
- Grafy (definícia, typy grafov, súvislosť, maticové vyjadrenie).
- Stromy a kostra grafu.
- Eulerovské, hamiltonovské grafy.
- Planárne grafy. Farbenie grafov.
- Digrafy (definícia, typy, silná súvislosť, maticové vyjadrenie).
- Acyklické digrafy.
- Orientované stromy, kostra digrafu a binárne stromy
- Niektoré aplikácie grafov. Grafové algoritmy.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. LS

Rozsah


3P / 3CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Klešč Marián - Plavka Ján: Matematika 2 - Diskrétna matematika a formálna logika
[2] Demlová Marie: Mathematical logic, FEL ČVUT
[3] Johnsonbaugh: Discrete mathematics

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných.
Počas semestra sa píšu 2 zápočtové písomky po 15 bodov.

Skúška:

získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných bodov zo skúškovej písomky.
CELKOVÉ HODNOTENIE: získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných počas semestra.

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera