Skip to main content

Metódy spojitej optimalizácie

Obsah


- Číselné a funkcionálne rady.
- Fourierove rady.
- Funkcie viac premenných. Extrémy funkcií viac premenných.
- Diferenciálne rovnice.
- Dvojné integrály.
- Krivkové integrály.
- Funkcia komplexnej premennej.
- Laplaceova transformácia.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. LS

Rozsah


3P / 3CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Haščák, Pirč : Matematická analýza 2 (skriptá)
[2] Brabec, Martan, Rozenský: Matematická analýza 1
[3] Eliáš, Horváth, Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky
[4] Džurina, Grinčová, Pirč: Matematická analýza 2
[5] Kondáš, Kudláč : Zbierka úloh z matematickej analýzy 2

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných
- zápočtová písomná práca (povinná) - 30 bodov

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

zápočet a získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných
praktická písomná časť <= 35 bodov
teoretická časť <= 35 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera