Skip to main content

Modelovanie fyzikálnych procesov

Obsah


Štúdium základom matematického modelovania vo fyzike: rozmerová analýza, zákony zachovania, odvodenie a riešenie obyčajných a parciálnych diferenciálnych rovníc. Príprava jednoduchých programov na riešenie úloh v oblasti modelovania. Príprava a obhajoba projektov.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- programy na cvičeniach <= 25 bodov
- projekt <= 25 bodov
- teória <= 50 bodov

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

predmet končí klasifikovaným zápočtom

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera