Skip to main content

Obhajoba bakalárskej práce

Obsah


Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - III. LS

Rozsah


4 konz / 6 konz

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera