Skip to main content

Optimalizačné metódy

Obsah


Základy teórie optimalizačných metód. Implementácia jednoduchých algoritmov a využitie MATLABovských podprogramov. Príprava projektov.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Buša, J.: Mini minimalizácia, 2014.
[2] Hamala, M. - Trnovská, M.: Nelineárne programovanie, EPOS, Bratislava, 2012.
[3] Plesník,J. - Dupáčová, J. - Vlach, M. : Lineárne programovanie, VTEL - Alfa, Bratislava, 1990.

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných
- písanie programov na cvičeniach - <= 21 bodov
- projekt - <= 9 bodov

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie zápočtu a minimálne 36 bodov zo 70 možných na skúške
- semestrálna skúška - príklady <= 20 bodov
- semestrálna skúška - teória <= 50 bodov
- semester <= 30 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera