Skip to main content

Teória hromadnej obsluhy

Obsah


1. Markovské reťazce
2. Markovovské procesy so spojitým časom
3. Modely hromadnej obsluhy a ich klasifikácia
4. Modely riadenia zásob
5. Modely obnovy

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - II. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Pidany, J.: Systémová a operačná analýza 2, Modely hromadnej obsluhy, Košice 1991.
[2] Dudorkin, J.: Operační výzkum, Praha 1997.
[3] Unčovský, L.: Stochastické metódy operačnej analýzy, Bratislava 1980.
[4] Zítek, F.: Ztracený čas, Elementy teorie hromadné obsluhy, Praha 1969.
[5] Belstrom, C. V.: Probability and stochastic processes for engineers, New York 1991.
[6] Kořenář Václav: Stochastické procesy, Praha 2002, ISBN: 80-245-0311-5
[7] Kořenář Václav, Lagová Milada a kolektív autorov: Optimalizační metody, Praha 2003, ISBN: 80-245-0609-2

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných
- zápočtová písomná práca - 20 bodov (10. resp. 11 týždeň)
- opravná zápočtová písomka - 20 bodov (12. resp. 13. týždeň)
- účasť na cvičeniach je povinná (100%)

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
semestrálna skúška - príklady <= 40 bodov
semestrálna skúška - teória <= 40 bodov
semester <= 20 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera