Pirč, V. - Sedláčková, A.: Finančná matematika. ELFA, Košice, 2002.