Skip to main content

RNDr. Anna Grinčová, PhD.

RNDr. Anna Grinčová, PhD.

O mne


Kontakt

miestnosť: 621 e-mail: anna.grincova@tuke.sk
telefón: +421 55 602 3246 www:

Konzultačné hodiny

deň: Pondelok čas: 08:00 - 9:30 (po dohode aj v inom čase)

Čo učím

prednášam:
cvičím:

Prílohy


Oznamy


Oznam pre študentov 2. ročníka študijného programu Hospodárska informatika:

Zápočtová previerka (30 bodov) sa píše v 11. týždni semestra v stredu 6.12.2017 o 13:30 v ZP4. Je potrebné priniesť dvojhárok s hlavičkou, čisté papiere a kalkulačku.

1. Neurčitý integrál (rozklad a úprava)
2. Neurčitý integrál (per partes)
3. Neurčitý integrál (rozklad na parciálne zlomky, kvadratická iracionalita alebo hocijaká substitúcia)
4. Geometrická aplikácia určitého integrálu
5. Ekonomická aplikácia určitého integrálu
6. Diferenciálna rovnica
7. Parciálne derivácie
8. Lokálny alebo viazaný extrém

Výskum


Publikácie


https://epc.lib.tuke.sk/PrehladPubl.aspx

Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera