Skip to main content

Chaos

Obsah


Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


3

Odporúčaná literatúra


- Buša : Chaos
- Buša : súbor kontrolných otázok na skúšku

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 21 bodov zo 40 možných
1. zápočtová písomná práca - 15 bodov ( 5. týždeň)
2. zápočtová písomná práca - 15 bodov (10. týždeň)
aktívna účasť na cvičeniach - 10 bodov

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
semestrálna skúška - príklady <= 20 bodov
semestrálna skúška - teória <= 40 bodov
semester <= 40 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera