Skip to main content

Diskrétna matematika a logika

Obsah


- Množiny a relácie.
- Boolovská algebra.
- Algebraické štruktúry - grupy a podgrupy, okruhy, telesá, polia.
- Grafy.

Predmet DM1 je vyučovaný aj v anglickom jazyku

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. ZS

Rozsah


2P / 0CV (externisti)

Počet kreditov


7

Odporúčaná literatúra


- Bučko M. - Klešč, M.: Diskrétna matematika (skriptá)
- Klešč M. - Plavka, J.: Grafové algoritmy a formálna logika , ISBN 978-80-553-0136-5, Košice 2008
- Berežný, Š. - Draženská, E. - Kravecová, D.: Zbierka úloh z diskrétnej matematiky

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných
zápočtová písomná práca - 30 bodov ( 9. týždeň)
2x prezentácia projektu na cvičeniach

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
praktická písomná časť <= 30 bodov
teoretická časť <= 40 bodov
semester <= 30 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera