Skip to main content

Matematika 1 - HI

Obsah


- Funkcia jednej reálnej premennej a jej aplikácie.
- Limita a spojitosť funkcie.
- Derivácia funkcie.
- Aplikácie diferenciálneho počtu.
- Priebeh funkcie.
- Optimalizačné úlohy.
- Exponenciálne modely.
- Úrokovanie.
- Rentový a umorovací počet.
- Finančné toky.
- Základy lineárnej algebry.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. ZS

Rozsah


4P / 3CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[01] Molnárová M.: Matematika I a jej využitie v ekonómii
[02] Grinčová A. - Molnárová M.: Matematika I a jej využitie v ekonómii (zbierka riešených a neriešených úloh)
[03] Šoltés V. - Hudec O. - Penjak V. - Lacková D. - Révészová L.: Matematika I s ekonomickými aplikáciami
[04] Molnárová M. - Myšková, H.: Úvod do lineárnej algebry
[05] Hoffman L. D. - Bradley G. L.: Calculus for business, economics and the social and life sciences

Doplňujúce materiály k cvičeniam určené na samoštúdium, vytvorené v rámci projektu IT4KT, sú na stránke:
http://it4kt.cnl.sk/c/mat/student/01.html

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných
- 2 zápočtové písomné práce - 30 bodov (6. a 10. týždeň semestra)
- do celkového bodového hodnotenia zápočtu sa započítavajú výsledky z aktuálnej zápočtovej písomnej práce
- maximálne 3 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie zápočtu
získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných
- praktická (písomná) časť skúšky <= 30 bodov
- teoretická časť skúšky <= 40 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera