Katedra technológií v elektronike
    Fakulta elektrotechniky a informatiky