Oznamy pre študentov

Okruhy tém k štátnicovému predmetu Hlavné poznatky študijného odboru „Elektronika“ a ich využitie

Študijné programy

Študijný programŠtudijný odbor
Bakalárske štúdium Automobilová elektronika Elektronika
Inžinierske štúdium Technológie v automobilovej elektronike Elektronika
Doktorandské štúdium Technológie v automobilovej elektronike Elektrotechnológie a materiály

© 2015 Katedra technológií v elektronike