Aktuálne správy

11. 2 2016

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

11. 2. 2016 o 13.00 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.220.

Program valného zhromaždenia:
 1. Otvorenie zhromaždenia
 2. Správa o činnosti za r. 2015
 3. Správa o hospodárení v r. 2015
 4. Plán činnosti na r. 2016
 5. Aktuálne informácie z Rady SES
 6. Diskusia
 7. Záver
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
11. 2 2016

POPULÁRNO-VEDECKÁ PREDNÁŠKA

11. 2. 2016 o 14.30 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.220.

„Tepelné simulácie pre elektroniku“

Ing. Pavol Cabúk, PhD.

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
5. 2 2015

POPULÁRNO-VEDECKÁ PREDNÁŠKA A VALNÉ ZHROMAŽDENIE

5. 2. 2015 o 13.00 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.220.

Program valného zhromaždenia:
 1. Otvorenie zhromaždenia
 2. Správa o činnosti za r. 2014
 3. Správa o hospodárení v r. 2014
 4. Plán činnosti na r. 2015
 5. Aktuálne informácie z Rady SES
 6. Zo života nebohého prof. Ing. Karola Martona, DrSc.
 7. Diskusia
 8. Prednáška na tému:
  „Energetická politika SR“
  (Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.)
 9. Záver
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu