Aktuálne správy

3. 2 2017

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

9.2.2017 o 13.40 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.220.

Program valného zhromaždenia:
 1. Otvorenie zhromaždenia
 2. Správa o činnosti za r. 2016
 3. Správa o hospodárení v r. 2016
 4. Plán činnosti na r. 2017
 5. Aktuálne informácie z Rady SES
 6. Voľba tajomníka pobočky SES pri FEI TU v Košiciach
 7. Diskusia
 8. Záver
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
20. 2 2017

POPULÁRNO-VEDECKÁ PREDNÁŠKA

9. 2. 2017 o 13.00 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.220.

„DCS (Detector Control System) na experimente Alice a podiel Technickej univerzity v Košiciach na budovaní a modernizácií štruktúry DCS“

doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
11. 2 2016

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

11. 2. 2016 o 13.00 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.220.

Program valného zhromaždenia:
 1. Otvorenie zhromaždenia
 2. Správa o činnosti za r. 2015
 3. Správa o hospodárení v r. 2015
 4. Plán činnosti na r. 2016
 5. Aktuálne informácie z Rady SES
 6. Diskusia
 7. Záver
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
11. 2 2016

POPULÁRNO-VEDECKÁ PREDNÁŠKA

11. 2. 2016 o 14.30 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.220.

„Tepelné simulácie pre elektroniku“

Ing. Pavol Cabúk, PhD.

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu