Aktuálne správy

29. 1 2018

POPULÁRNO-VEDECKÁ PREDNÁŠKA

8. 2. 2018 o 13.00 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.220.

„Virtuálna realita“

doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
29. 1 2018

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

8.2.2018 o 13.40 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.220.

Program valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie zhromaždenia
  2. Správa o činnosti za r. 2017
  3. Správa o hospodárení v r. 2017
  4. Plán činnosti na r. 2018
  5. Aktuálne informácie z Rady SES
  6. Diskusia
  7. Záver
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu