Aktuálne správy

5. 2 2019

POPULÁRNO-VEDECKÁ PREDNÁŠKA

7. 2. 2019 o 13.00 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.221.

„Ján Harmatta – slovenský vynálezca so svetovým významom“

Mgr. art. Peter Krupa.

Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
8. 2 2019

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

7.2.2019 o 13.40 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, miestnosť č.221.

Program valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie zhromaždenia
  2. Správa o činnosti za r. 2018
  3. Správa o hospodárení v r. 2018
  4. Plán činnosti na r. 2019
  5. Aktuálne informácie z Rady SES
  6. Diskusia
  7. Záver
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
Prezentácia z valného zhromaždenia