Aktuálne správy

6. 2 2020

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE

12. 2. 2020 o 13.30 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, poslucháreň L9-B221.

Spomienkové stretnutie
venované prvému dekanovi EF VŠT v Košiciach

prof. Ing. Františkovi Poliakovi, Dr.h.c.,

pri príležitosti 50. výročia založenia FEI TUKE


Program:
  1. Prínos prof. Poliaka pri vzniku a rozvoji Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach (doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.)
  2. Odhalenie pamätnej dosky prof. F. Poliakovi na Katedre elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE (prof. Ing. Daniela Perduková, PhD.)
  3. Stretnutie účastníkov v Kongresovom centre TUKE (Hlavný vestibul TUKE, Letná 9)
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
6. 2 2020

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

12.2.2020 o 13.00 hod.
hlavná budova TU, Letná 9, blok B, II. poschodie, poslucháreň L9-B221.

Program valného zhromaždenia:
  1. Otvorenie zhromaždenia
  2. Správa o činnosti za r. 2019
  3. Správa o hospodárení v r. 2019
  4. Plán činnosti na r. 2020
  5. Aktuálne informácie z Rady SES
  6. Diskusia
  7. Záver
Ing. Jaroslav Džmura, PhD.
predseda pobočky SES


Pozvánku vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu
Prezentácia z valného zhromaždenia