videodemonštrácie

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stránky Fyzikálne video-experimenty obsahujú súbor video-experimentov z rôznych oblastí fyziky, ktoré môžu byť použité vo vyučovaní fyziky na všetkých typoch škôl.
V úvode každej stánky príslušného experimentu je motivácia, ktorú tvorí problém zo života súvisiaci s danou problematikou. Súčasťou je fyzikálne vysvetlenie experimentu, otázky k experimentu a na zamyslenie s odpoveďami ako aj odkazy na videa a aplety z danej problematiky,  a preto tieto stránky sú vhodné aj ako učebný materiál pre študentov na samoštúdium.
Stránky vznikli s podporou projektu KEGA č. 032 TUKE - 4/2014.
Kontakt: zuzana.gibova@tuke.sk
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky