FORLANG 2021

 

 

 

Webová stránka konferencie bola presunutá na adresu:

The conference website has been moved to:

 

 

 

http://www.sjf.tuke.sk/forlang