Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Ing. Peter FUTÁŠ, PhD., ING-PAED IGIP
tajomník národného organizačného výboru SR
Letná 9, Košice 042 00

tel.: +421/55/602 3141 
mob.: +421904549402
e-mail:
peter.futas@tuke.sk, peter.futas@gmail.com


Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Ing. Marianna BARTOŠOVÁ, PhD.
člen národného organizačného výboru SR
Letná 9, Košice 042 00

tel.: +421/55/602 2755 
mob.: +421907623904
e-mail: marianna.bartosova@tuke.sk