OZNAM O ZRUŠENÍ SÚŤAŽE

Vážení priatelia

týmto Vám oznamujeme, že jeden z naších partnerov súťaže EkoFond, n. f. neposkytuje v súčastnosti žiadne finančné príspevky v programe Partnerské projekty - určené na financovanie aktivít týkajúcich sa osvety ochranny životného prostredia.

Na základe tejto skutočnosti bolo oslovených aj viacero iných firiem ohľadne finančnej pomoci, ale prostriedky, ktoré by nám boli poskytnuté, sú nepostačujúce na vykrytie nákladov na organizáciu súťaže.

Dúfame, že sa nám na nasledujúci ročník súťaže podarí zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky a súťaž sa uskutoční.

 

 

 

EKO - je medzinárodná súťaž, ktorej snahou je spojiť úsilie výskumnej základne, stredných a vysokých škôl a priemyselných podnikov pri zlepšovaní životného prostredia cestou konkrétnych technických a technologických projektov a tak minimalizovať vplyv ľudských aktivít na životné prostredie.

EKO je organizovaná tromi krajinami – Poľskou republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou. Za poľskú stranu sa na jej organizovaní podieľa Poľská hutnícka spoločnosť a Únia vynálezcov a zlepšovateľov Poľska, za českú stranu Česká hutnícka spoločnosť Třineckých železáren, a.s. Třinec, Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Praha, Česko – Poľská obchodná komora Ostrava a za slovenskú stranu Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach.