FOTOGALÉRIA                                                                ZBORNÍK ABSTRAKTOV

zo slávnostného odovzdávania cien 27.10.2011

Komisia národného kola EKO 2011 dňa 17.10.2011 v zložení:

rozhodla takto:

 

Kategória: Organizácie a zamestnanci organizácií
1. miesto: Ing. Miriam ŤAHÚŇOVÁ – Sanácia odkaliska Kalové pole ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom, ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom – postup do Medzinárodného kola EKO 2011
2. miesto: Ing. Jaroslav PARNAHAJ – Ekologická, plastická hmota na upchávanie odpichových otvorov vysokých pecí, Refrako, s.r.o., Košice
3. miesto: Ing. Daniel KACÍR, Ing. Ján SOCHA, Ing. Roman GBURÍK – Odbúravanie fenolov z výrobného procesu pri pocínovaní v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., U. S. Steel Košice, s.r.o.
3. miesto: Ing. Dušan ORÁČ, prof. Ing. Tomáš HAVLÍK, DrSc., Ing. František KUKURUGYA,
Ing. Zita TAKÁČOVÁ – Spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, Hutnícka fakulta TU, KNKaSO, Košice
Čestné uznanie:
Ing. Branislav BUĽKO, PhD., Ing. Štefan TOKÁR – Využitie metalurgických trosiek v bezcementových zmesiach, Hutnícka fakulta TU, KMŽaZ, Košice
Ing. Alica MAŠLEJOVÁ, PhD., Ing. Rudolf ŽELINSKÝ, Ing. Ján TOMÁŠ, Ing. Peter VLAŠIČ –Laboratórne hodnotenie použitia biomasy pre výrobu aglomerátu, U. S. Steel Košice, s.r.o.
Doc. Ing. Alena PRIBULOVÁ, CSc., Doc. Ing. Dana BARICOVÁ, PhD. – Recyklácia prachu z brúsenia odliatkov v EIP, Hutnícka fakulta TU, KMŽaZ, Košice
 

Kategória: Študenti vysokých škôl
1. miesto: Ing. Peter GENGEĽ, PhD. – Spracovanie a využitie prachov z otryskávania odliatkov odlievaných do bentonitových formovacích zmesí, Hutnícka fakulta TU, KMŽaZ, Košice – postup do Medzinárodného kola EKO 2011
1. miesto: Ing. Martina DZIAKOVÁ – Skúsenosti s používaním furánových zmesí v zlievarňach, Hutnícka fakulta TU, KMŽaZ, Košice
Čestné uznanie:
Ing. Lucia HRUŠKOVÁ – Biokorózia potrubí, Hutnícka fakulta TU, KNKaSO, Košice
Ing. Tomáš BOROVSKÝ – Možnosti recyklácie odpadných materiálov z výroby ocele v elektrickej oblúkovej peci v Železiarňach podbrezová, a. s., Hutnícka fakulta TU, KMŽaZ, Košice
 

Kategória: Študenti stredných škôl
1. miesto: Pavel LEHOCKÝ, Lukáš ORAVEC – Využitie opotrebovaných pneumatík na bezpečnostné a ochranné prvky v doprave, SPŠ Dopravná, Zvolen – postup do Medzinárodného kola EKO 2011
1. miesto: Lukáš DELIMAN – Spracovanie a využitie oceliarskych trosiek, SPŠ Hutnícka (SPŠ Strojnícka), Košice
Čestné uznanie:
Lucia LÁNCOŠOVÁ – Najväčšia katastrofa prírody - človek, Gymnázium M. R. Štefánika, Košice
Norbert MILICKÝ – Analýza nových možností využitia vysokopecnej trosky, SPŠ Hutnícka (SPŠ Strojnícka), Košice