UMET HUTNÍCKA FAKULTA, TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
ODDELENIE NEKOVOVÝCH MATERIÁLOV
LogoKK
TECHNICKÁ UNIVERZITA HUTNÍCKA FAKULTA AKADEMICKÝ SENÁT HF SSiVTS MAIS MOODLE PCM 2017


AKTUALITY
ZAMESTNANCI
VEDA A VÝSKUM
ŠTÚDIUM
ZÁVEREČNÉ PRÁCE
ROZVRHY
FOTOGALÉRIA
HALA PK12
KONTAKT
AKTUALITY
26.2.2016 Pozvánka na Ústavné kolo Ústavu metalurgie - Oddelenie nekovových materiálov ŠVOK 2016. Informácie sú uvedené nižšie:

SVOK 2016
22.2.2016 Milí študenti, na nasledujúcom odkaze si môžete stiahnuť Otázky z integrovaného predmetu štátnej skúšky.
12.2.2016 Milí študenti, na stránke predmetu Procesy a zariadenia si môžete stiahnuť novú osnovu prednášok.
10.2.2016 Milé kolegyne, milí kolegovia, prvá porada Oddelenia nekovových materiálov Ústavu metalurgie sa bude konať v piatok 12. februára 2016 o 9:00 v miestnosti 308.
1.2.2016 Milí priatelia, 1.2.2016 došlo k zmene organizačnej štruktúry na Hutníckej fakulte a Katedra keramiky sa transformovala na Oddelenie nekovových materiálov vzniknutého Ústavu metalurgie.
22.6.2015 Milé kolegyne, kolegovia, doktorandi. Najbližší interný seminár Katedry keramiky sa uskutoční v pondelok (29.6.2015) o 9:30 hod. v učebni 308.
5.5.2015 Milí študenti, z nasledujúcich odkazov si môžete stiahnuť štátnicové otázky z predmetov:

Technológia výroby žiaruvzdornej keramiky

Silikátové inžinierstvo

Žiaruvzdorné materiály a priemyselné pece
16.3.2015 Pozvánka na katedrové kolo ŠVOK 2015. Informácie sú uvedené nižšie:

SVOK 2015
16.3.2015 Dňa 17.3.2015 o 10:00 sa v posluchárni P25 uskutoční prednáška renomovaného odborníka ISRAELA PERETZA - Refractories for converters, steel ladles and iron ladles.
20.2.2015 Končiaci študenti si musia zapísať predmety štátnych skúšok (povinné, povinne voliteľné) a predmet obhajoba záverečnej práce do 1.3.2015!
18.2.2015 Dňa 19.2.2015 o 9:00 sa uskutoční katedrová porada v miestnosti 308.
17.2.2015 Prednáška Posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe dňa 23.2.2015 je zrušená z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti prednášajúceho. Náhradný termín bude oznámený v najbližšej dobe.
16.2.2015 Dňa 23.2.2015 o 11:00 sa v miestnoti P25 uskutoční prednáška na tému: Posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe.
Prednášajúcim je Ing. Jaroslav Holeček - prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

PONUKA SLUŽIEB

•  Vzdelávacie kurzy
•  Odborné štúdie
•  Chemické analýzy
•  Termické analýzy
•  ICP OS analýzy
•  Dilatometrické merania
•  BET analýzy
•  Porozimetria
•  Bioaktívne povlaky

AKTIVITY

INTERNÝ SEMINÁR
ODDELENIA NEKOVOVÝCH MATERIÁLOV

SPOLUPRÁCA

Friends of glass

TLAČIVÁ BOZP

Tlaciva BOZP