Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax

Aktuality

CECHOVACIA SLÁVNOSŤ ÚSTAVU METALURGIE
Študenti 5. ročníka Ústavu metalurgie FMMR Vás srdečne pozývajú na CECHOVACIU SLÁVNOSŤ ÚSTAVU METALURGIE dňa 29.11.2017 v Herľanoch so začiatkom o 18:00.
Tešíme sa na Vašu účasť!

WORDSHOP


Vážení zamestnanci a študenti FMMR
V ak. roku 2017/18 sme pre Vás pripravili v spolupráci s U. S. Steel Košice
Kurz anglického jazyka pre pokročilých.


Anketa - Hodnotenie ZS 2016/2017
Práve prebieha anketa
1. Hodnotenie ZS 2016/2017!
Otvorená 13.2.2017 – ukončená 12.05.2017
Zapojiť sa môžete po prihlásení do

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA
KOLO ODDELENIA HUTNÍCTVA A ZLIEVARENSTVA

Hutníctvo železa a ocele
Bc. a Ing. študenti: 24. 3. 2017- miestnosť č. 14 o 09.00
Zlievarenstvo
Bc. a Ing. študenti: 23. 3. 2017 - miestnosť č. 26 o 09.00
Aktívna účasť študentov 3.r. Bc. štúdia a 2.r. Ing. štúdia je povinná!
Ponuka práce pre absolventov Hutníckej fakulty
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody v súčasnosti vytvára podmienky pre uplatnenie absolventov vysokých škôl technického zamerania.


VSE CITY RUN
Vážení športoví priatelia, už tradične sa na Vás obraciame, aby ste tak ako po minulé roky podporili svojou účasťou v poradí už 9. ročník športovo-benefičného podujatia VSE CITY RUN. Projekt je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou osláv Dňa mesta Košice a svojim programom vypĺňa atraktívnym spôsobom dianie v našich uliciach.Fotogaléria


ROZPIS PREDNÁŠOK/ KONZULTÁCIÍ K JEDNOTLIVÝM OKRUHOM NA ŠZS 2016 - ŠTUDIJNÝ PROGRAM ZLIEVARENSTVO

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

Vyhodnotenie ŠVOK 2016Okruh otázok na štátne záverečné skúšky 2015/2016Spoločnosť HILTI prichádza každý rok so zaujímavým programom pre absolventov technických škôl "OUTPERFORMER - Global Management Development Program". Čítaj viac.

 


VZDELÁVACIE CENTRA NA HUTNÍCKEJ FAKULTE

Na HF boli vybudované dve vzdelávacie centrá (L9_A-421 a PK14-1)
V týchto učebniach je mimo iné dostupná odborná literatúra
Zoznam literatúry

aktualizované z 15.5.2015


Nové vzdelávacie centrá na HF (článok HaloTU)


20.10.2015


Výučba v zimnom semestri


Časový harmonogram bakalárskeho štúdia (denná/externá forma) na HF TU v Košiciach v akademickom roku 2015/2016


Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima) 21.9.2015
Výučba v zimnom semestri denná forma 21.9.2015-20.12.2015
Výučba v zimnom semestri externá forma 25.9.2015-19.12.2015
I. ročník denná forma – Imatrikulácia 10 / 2015
III. ročník – Odovzdanie zadaní bakalárskych úloh študentom 30.10.2015
Zimné prázdniny 21.12.2015-3.1.2016
Skúšobné obdobie – zimný semester 4.1.2016-14.2.2016
Uzatvorenie udeľovania zápočtov 15.1.2016
Uzávierka ZS v MAISe (ukončenie hodnotenia za ZS) 17.2.2016

Časový harmonogram inžinierskeho štúdia (denná/externá forma) na HF TU v Košiciach v akademickom roku 2015/2016


Slávnostné otvorenie akademického roka (Aula Maxima) 21.9.2015
Výučba v zimnom semestri denná forma 21.9.2015-20.12.2015
Výučba v zimnom semestri externá forma 25.9.2015-18.12.2015
I. ročník – Vypísanie tém záverečných Ing. prác učiteľmi (ZP) 1.10.2015
I. ročník – Nahlásenie tém ZP vedúcemu práce študentmi 20.10.2015
II. ročník – Odovzdanie zadaní ZP na dekanát 30.10.2015
Zimné prázdniny 21.12.2015-3.1.2016
Skúšobné obdobie – zimný semester 4.1.2016-14.2.2016
Uzatvorenie udeľovania zápočtov 15.1.2016
Uzávierka ZS v MAISe (ukončené hodnotenie za ZS) 17.2.2016

Informácie o štúdiu 2015 - 2016


CHCETE SA STAŤ NOSITEĽOM TITULU EUROINŽINIER?

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) prostredníctvom svojho zriadenia – Slovenského národného komitétu FEANI zastupuje Slovenskú republiku v Európskej federácii národných inžinierskych zväzov (FEANI). Táto federácia ochraňuje a podporuje profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečuje výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, organizuje medzinárodné stretnutia a udeľuje titul európskeho inžiniera - „EUR ING“.


Facebook - Kmžaz Hutnícka Fakulta


V. ročník QUO VADIS ZLIEVARENSTVO


XXV. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

 

Laboratórium špeciálnej prípravy modelov - Výroba pamätných tabúľ

Laboratórium simulácie procesov prúdenia