Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Laboratórium špeciálnej prípravy modelov

Ponúkame možnosť výroby pamätných tabúľ, plakiet a menoviek podľa vlasného návrhu. Cena dohodou.

Kontakt:

  • 0904 549 402
  • 0908 477 012

  Fotogaléria