Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Laboratória
  • Laboratórium pre chemické analýzy materiálov v čiernej metalurgii, analyzátor LECO pre stanovenie O, N, H v kovoch, UV – VIS spektrofotometer
  • Laboratórium oceliarskych a zlievarenských taviacich technológií, indukčné pece, Tamannova pec, elektrotroskové pretavovanie, žíhacie pece
  • Mikroskopické laboratórium - elektrónový mikroskop TESLA BS - 340, optický mikroskop NEOPHOT32, stereomikroskop ZEISS
  • Laboratórium štruktúrnych analýz - štruktúrny rentgen DRON 3, derivatograf Q
  • Laboratórium na skúšanie formovacích materiálov
  • Laboratórium simulácie procesov prúdenia
  • Multimediálna učebňa
  • Laboratórium špeciálnej prípravy modelov
  • Koksárenské laboratórium