Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEMAISTelefónny zoznam TUKE
ÚSTAV METALURGIE
Oddelenie tepelnej
techniky a plynárenstva
PracoviskoŠtúdiumVeda a výskumKonferencia

Nájdete nás aj na

Aktuality

***********************************************************************

4. ročník konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Termín: 23.11.2017

 

Energetické procesy 2017

Šablóna 2017

 

***********************************************************************

Exkurzia študentov 3.bc., 1. a 2.Ing. štúdia

na kompresorovú stanicu KS1  vo Veľkých Kapušanoch

Termín: 22.11.2017

***********************************************************************

 

65. Šachťák na Hutníckej fakulte bude spojený so Stretnutím absolventov

Osnovy predmetov pre bakalárske a inžinierske štúdium nájdete TU.


Okruhy otázok z predmetov na "Štátne skúšky": štúdijný odbor "Hutníctvo"

- pre inžinierske štúdium - štúdijný program "Tepelná technika a plynárenstvo"

Okruhy otázok z predmetov na "Štátne skúšky": štúdijný odbor "Energetika"

- pre bakalárske štúdium - štúdijný program "Tepelná energetika a plynárenstvo"