Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEMAISTelefónny zoznam TUKE
ÚSTAV METALURGIE
oddelenie
TEPELNÁ TECHNIKA
A PLYNÁRENSTVO
PracoviskoŠtúdiumVeda a výskumKonferencia


Aktuality

Nájdete nás aj na

Seminár z energetických procesov 2015

Prednášky z predmetu Informatika nájdete TU a TU

Osnovy predmetov pre bakalárske štúdium nájdete TU.

Osnovy predmetov pre inžinierske štúdium nájdete TU.

Okruhy otázok z predmetov na "Štátne skúšky":

- pre inžinierske štúdium štúdijný odbor "Tepelná Energetika a plynárenstvo"


- pre bakalárske štúdium štúdijný odbor "Energetika"