Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEMAISTelefónny zoznam TUKE
ÚSTAV METALURGIE
Oddelenie tepelnej
techniky a plynárenstva
PracoviskoŠtúdiumVeda a výskumKonferencia

Nájdete nás aj na

Aktuality

Osnovy predmetov pre bakalárske a inžinierske štúdium nájdete TU.


Okruhy otázok z predmetov na "Štátne skúšky": štúdijný odbor "Hutníctvo"

- pre inžinierske štúdium - štúdijný program "Tepelná technika a plynárenstvo"

Okruhy otázok z predmetov na "Štátne skúšky": štúdijný odbor "Energetika"

- pre bakalárske štúdium - štúdijný program "Tepelná energetika a plynárenstvo"