Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEMAISTelefónny zoznam TUKE
ÚSTAV METALURGIE
oddelenie
TEPELNÁ TECHNIKA
A PLYNÁRENSTVO
PracoviskoŠtúdiumVeda a výskumKonferencia


Aktuality

Nájdete nás aj na

Konferencia z energetických procesov 2016

 

Osnovy predmetov pre bakalárske a inžinierske štúdium nájdete TU.

Okruhy otázok z predmetov na "Štátne skúšky": štúdijný odbor "Energetika"

- pre inžinierske štúdium - štúdijný program "Tepelná Energetika a plynárenstvo"

- pre bakalárske štúdium - štúdijný program "Tepelná Energetika a plynárenstvo"