Web TUKE| IS MAIS| Posta| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy| Facebook| Mail
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


AKTUALITY
PREČO ŠTUDOVAŤ NA HUTNÍCKEJ FAKULTE

publikované 16. 1. 2017DO
1. UNIVERZITNÝ CHARITATÍVNY BEH O POHÁR DEKANKY HUTNÍCKEJ FAKULTY

publikované 12. 3. 2017FP
Projekt Sokratov inštitút

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica realizujú od roku 2012 pre nadaných vysokoškolákov a mladých ľudí do 32 rokov rôznych študijných odborov projekt Sokratov inštitút.

publikované 24. 3. 2017 MV
SHIMADZU

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach Ústav recyklačných technológií Vás pozývajú na prezentáciu firmy SHIMADZU.

publikované 23. 3. 2017 MR
Nové číslo Bulletinu SAIA

Na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.
Témou čísla je vysokoškolské vzdelávanie v Pobalti (Estónsko, Litva, Lotyšsko.)
Bulletin SAIA 3/2017 si môžete prečítať/stiahnuť na:

publikované 20. 3. 2017 MR
Erasmus+ - tvoja príležitosť získať spoznať svet
 • CHCETE ŠTUDOVAŤ ALEBO ABSOLVOVAŤ ODBORNÚ STÁŽ V ZAHRANIČÍ?
 • OVLÁDATE CUDZÍ JAZYK?
 • CHCETE SPOZNAŤ NOVÝCH ĽUDÍ?
 • NEBOJÍTE SA KONFRONTÁCIE S NEZNÁMYM PROSTREDÍM?
 • DOSAHUJETE DOBRÉ ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY?
 • STE ŠTUDENTOM DENNÉHO ŠTÚDIA ALEBO STE DOKTORANDOM?
 • PRÁVE PRE VÁS JE URČENÝ PROGRAM ERASMUS+
  publikované 17. 3. 2017 DO
  Konferencia - Zabezpečenie kvality v zlievarenstve a zváračstve
  Hutnícka fakulta TUKE v spolupráci s Polytechnikou Rzeszowskou organizuje XVII. ročník medzinárodnej odbornej konferencie „Zabezpečenie kvality v zlievarenstve a zváračstve.“ Tematické zameranie konferencie je venované kvalite, inovatívnym technológiám, aplikácii moderných výskumných metód, deštruktívnym a nedeštruktívnym spôsobom zisťovania kvality, ako aj možnosťami opravy chýb odliatkov.
  publikované 15. 3. 2017 MB
  Spolupráca s ŽP VVC s.r.o v roku 2016
  Hutnícka fakulta dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. a rok 2016 bol ďalším úspešným rokom. Prečítajte si celý článok s riaditeľom prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc.

  publikované 15. 3. 2017 DO
  Oznam pre študentov HF - doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti v akad. roku 2017/2018
  Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2017/2018 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov TUKE.
  publikované 15. 3. 2017 MV
  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA 2017
  Hutnícka fakulta, v rámci dlhoročnej tradície, organizuje ďalší ročník prezentácií študentských odborných prác. V tomto roku sa podujatie ponesie v duchu osláv 65. výročia založenia fakulty.
  publikované 10. 3. 2017 MH
  Mobilná aplikácia MAIS Študent
  V obchode Google Play je študentom k dispozícii mobilná aplikácia Modulárneho akademického informačného systému (MAIS). Mobilná aplikácia MAIS Študent nepokrýva všetky funkcionality študentského rozhrania systému MAIS. Jej úlohou je sprostredkovať iba vybraté funkcionality zo systému v zjednodušenej forme. V základnej verzii ponúka vybrané funkcionality študentského rozhrania systému ako: Osobný profil, Prehľad, Novinky, Termíny skúšok a prihlasovanie sa na skúšky, Index. Index
  publikované 1. 3. 2017 DO
  Získaj titul Euroinžinier
  Euroinžinier – európsky inžinier, skrátene EUR ING, označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete. Podmienky pre získanie certifikátu EUR ING: .......bližšie informácie vo formáte pdf
  publikované 2. 3. 2017 DO
  DOD na TUKE pre študentov z Ukrajiny
  V utorok 28. februára sa na TUKE uskutočnil Deň otvorených dverí pre študentov, rodičov a výchovných poradcov z Ukrajiny. TUKE pre návštevníkov pripravila zaujímavý program s cieľom oboznámiť a prilákať študentov z Ukrajiny. V Univerzitnej knižnici prezentovali jednotlivé fakulty možnosti štúdia a zároveň aj priestor na osobnú diskusiu.
  publikované 2. 3. 2017 MV
  BMW Group – prax pre študentov
  Spoločnosť BMW Group hľadá každý rok dvoch študentov na prax v laboratóriu kovov v Nemecku - Landshut. Nástup na prax je buď v prvom alebo v treťom kvartáli roka. Dĺžka praxe je 6 mesiacov.
  Pre bližšie informácie kontaktujte Tomas.Stifner@bmw.de.
  publikované 28. 2. 2017 DP
  Informačný deň: ERASMUS+ pre študentov
  Úsek zahraničných vzťahov Rektorátu TUKE pozýva študentov dňa 7. Marca 2017 na prezentáciu mobilitného programu Erasmus+.
  Nový program umožní absolvovať mobilitu na každom stupni vzdelávania v maximálnej dĺžke 12 mesiacov.
  Miesto: Kongresová miestnosť Univerzitnej knižnice.
  publikované 28. 2. 2017 MV
  Projektové riadenie - Sociálne spôsobilosti
  Cieľ
  Spoznať zvolené sociálne spôsobilosti manažéra, a naučiť sa ako a kedy ich využívať v praxi.
  publikované 23. 2. 2017 MV
  Projektové riadenie - Technické spôsobilosti
  Cieľ
  Spoznať zvolené technické spôsobilosti a naučiť sa ako a kedy ich využívať v praxi.
  publikované 23. 2. 2017 MV
  Deň kariéry

  publikované 14. 2. 2017MV
  Anketa - Hodnotenie ZS 2016/2017
  Práve prebieha anketa
  1. Hodnotenie ZS 2016/2017!
  Otvorená 13.2.2017 – ukončená 12.05.2017
  Zapojiť sa môžete po prihlásení do
  publikované 14. 2. 2017 MV
  Výstava Kam na vysokú 2017 - Roadshow
  Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach prezentovala dňa 9. februára 2017 možnosti štúdia na fakulte v akademickom roku 2017/2018 pre žiakov stredných škôl. Aj naši učitelia odovzdali záujemcom o štúdium potrebné informácie o štúdiu, uplatnení v praxi a prezentovali sa aj praktickými ukážkami.
  publikované 13. 2. 2017 DO
  Zápis na telesnú výchovu LS
  Výber športu na LS 2016/2017 bude prístupný študentom všetkých fakúlt TU okrem FVT od 06.02.2017 od 12:00h.
  publikované 3. 2. 2017 MV
  Hutnícka fakulta na DOD na Gymnáziu Vo Vranove nad Topľou
  Aj tento rok nechýbala Hutnícka fakulta na Dni otvorených dverí na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou, ktorý sa konal 02.02. 2017. V sekcii Chémia vystúpili so svojimi prezentáciami prof. Raschman a doc. Sučik na tému Chémia, materiály, technológie a Ing. Vindt a Ing. Klimko s prezentáciou: Chémia v odpadoch – ako pomáha chémia spracovať odpad. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na budúci ročník.
  publikované 6. 2. 2017 DO
  Ponuka pre študentov - odborná letná stáž
  CRH (Slovensko) a.s. Turňa nad Bodvou ponúka pre študentov platenú odbornú letnú stáž: 1. Stážista/Trainee – Enviro, 2. Stážista/Trainee - Proces.
  publikované 31. 1. 2017 MH
  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA 2017
  Hutnícka fakulta, v rámci dlhoročnej tradície, organizuje ďalší ročník prezentácií študentských odborných prác. V tomto roku sa podujatie ponesie v duchu osláv 65. výročia založenia fakulty.
  publikované 30. 1. 2017 MH
  Prijatie bývalých dekanov Hutníckej fakulty
  Dňa 19. januára 2017 dekanka fakulty, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., prijala pri príležitosti vstupu do nového roka 2017, v ktorom Hutnícka fakulta oslávi 65. výročie svojho založenia, bývalých dekanov fakulty. Šesťdesiatpäťročná Hutnícka fakulta si pamätá už 15 dekanov. Pozvanie prijali prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc. (dekan v rokoch 1990 - 1997), prof. Ing. Karel Tomášek, CSc. (dekan v rokoch 2003 - 2011) a doc. Dr. Ing. Peter Horňak (dekan v rokoch 2011 - 2015). Po oficiálnom prijatí u dekanky stretnutie pokračovalo obedom v hoteli Maraton. Príjemné posedenie sa nezaobišlo bez spomienok na pôsobenie vo funkcii dekana.
  publikované 21. 1. 2017 MR
  Dekanka Hutníckej fakulty na novoročnom stretnutí u prezidenta
  Dekanka doc. Ing. Vaskova, PhD. sa dňa 12. januára 2017 zúčastnila na „Novoročnom stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom", účastníkmi ktorého boli zástupcovia baníckych a hutníckych spolkov a cechov SR. Doc. Vasková bola ako jediná zástupkyňa hutníkov na Slovensku.
  publikované 20. 1. 2017 DO
  Novoročná kapustnica
  Dňa 11.01. 2017 sa uskutočnilo posedenie zamestnancov a doktorandov s názvom Novoročná kapustnica. Súčasťou bol príhovor dekanky, kde zhodnotila rok 2016. Aj tohto roku bola pripravená zábavná tombola s desiatkou zaujímavých cien.
  publikované 17. 1. 2017 DO
  Výzva na mobility pracovníkov Erasmus + mimo EÚ
  Výzva pre učiteľov na predkladanie prihlášok Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2016/2017 na letný semester.
  publikované 13. 1. 2017 MV
  Výzva na študentské mobility Erasmus + mimo EÚ
  Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v akademickom roku 2016/2017 (letný semester) za účelom štúdia v krajinách mimo EÚ.
  publikované 13. 1. 2017 MV
  VINŠ
  Nech prichádzajúci nový rok 2017 naplní Vaše srdcia nádejou,
  otvorí Vám nové možnosti
  a prinesie Vám splnenie prísľubov pre lepšiu budúcnosť.
  K tomu Vám a Vašim blízkym želám
  potrebné zdravie, silu a svetlo, ochranu pred každým zlom
  a bohatstvo dobrých vzťahov,
  aby ste sa nikdy nenamáhali nadarmo
  a zahodili za hlavu všetky svoje starosti.
  Radosť, spokojnosť i potrebné šťastie nech nás stále sprevádzajú.
  A dávajme si pozor na želania.
  S úctou
  Iveta Vasková
  publikované 1. 1. 2017 IV
  doc. Ing. Jozef Čech, CSc. *2.4.1934 31.12.2016
  Navždy nás opustil doc. Ing. Jozef Čech, CSc., pedagóg HF, ktorého posledným pracoviskom bola Katedra náuky o materiáloch, dnešný Ústav materiálov Hutníckej fakulty TUKE
  Posledná rozlúčka s našim drahým kolegom bude vo štvrtok 5. januára 2017 o 13:00 h na Verejnom cintoríne v Košiciach.
  publikované 3. 1. 2017 FP
  KOŠICKÝ TROJKRÁĽOVÝ BEH
  Košický trojkráľový beh je bežecké podujatie v centre Košíc, určené pre športovanie širokej verejnosti. Dĺžka trate je 5 km. Trať pozostáva z 2 okruhov, prvý okruh vedie po Hlavnej ulici, druhý okruh po Hlavnej ulici a priľahlých uličkách a po Mestskom parku. Štart aj cieľ podujatia sa nachádza v priestoroch Immaculaty.
  V atmosfére doznievajúcich Vianoc so štartom a cieľom priamo pred vianočným stromčekom si môžete vychutnať neopakovateľnú športovú atmosféru, nech sú vaše pohnútky akékoľvek. Niekto možno naštartuje svoje novoročné predsavzatie častejšie športovať, iný si otestuje ako sa prejaví na jeho výkone usilovný tréning. Každý si však naplno vychutná jedinečnú atmosféru dýchajúceho štartovného poľa a skvelý pocit v cieli.
  publikované 30. 12. 2016 MR
  American Advanced Material Scientist Medal 2016 pre Mgr. Maroša Halamu, PhD.
  Výskumný pracovník z Ústavu materiálov Hutníckej fakulty TUKE Mgr. Maroš Halama, PhD., získal prestížne ocenenie na kongrese American Advanced Materials v Miami, USA z rúk prezidenta International Association of Advanced Materials (IAAM) profesora Hisatoshi Kobayashi. Ocenenie je za významný vedecký prínos v oblasti pokročilých materiálov a technológií. Tie boli preskúmavané medzinárodnou komisiou za obdobie posledných 5 rokov.
  publikované 15. 12. 2016 MR
  Košické Vianoce 2016
  Hutnícka fakulta sa tohto roku zapojila do Košických rozprávkových Vianoc na Hlavnej ulici. V nedeľu 11.12. v rámci stánku U.S. Steel Košice, s.r.o. ponúkala od 10:00 do 20:00 razenie mincí, vianočné ozdoby s logom fakulty a tiež aj možnosti štúdia na fakulte. Aj touto cestou chceme poďakovať spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., že sme mohli byť súčasťou Vianoc na Hlavnej ulici v Košiciach.
  publikované 13. 12. 2016 DO
  Strana 2