Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Fakulta - Aktuality
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
AKTUALITY
Priď študovať na Hutnícku fakultu
publikované 12. 3. 2015
Žiadosti o zníženie, odpustenie školného na akademický rok 2015/2016
Študenti (nie novoprijatí) v prípade záujmu o zníženie alebo odpustenie podávajte žiadosti do 30.6.2015 na študijné oddelenie.
publikované 27. 5. 2015
Hutnícka fakulta na 22. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre
Hutnícka fakulta sa už tretí rok zúčastnila na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu – Techfórum. Tento veľtrh priniesol novinky a inovácie v oblasti strojárstva, zvárania, metalurgie, plastov pre strojárstvo, automatizácie a v oblasti stavebných a manipulačných prostriedkov. Na veľtrhu bola možnosť objavovať nové produkty, materiály a trendy, technologické riešenia a poznatky. Fakulta prezentovala oblasti vedy a výskumu, možnosti spolupráce s praxou a možnosti štúdia na fakulte.
publikované 25. 5. 2015
Organizačné pokyny pre končiacich študentov Ing. štúdia
Oznamujeme študentom – budúcim absolventom Ing. štúdia HF, že v rámci harmonogramu pre štátne skúšky platia pre nich ešte ďalšie záväzné termíny a pokyny.
publikované 19. 5. 2015
Komisie na štátne skúšky - Inžinierske štúdium
Komisie na štátne skúšky - Inžinierske štúdium v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách § 63 pre akademický rok 2014/2015
publikované 29. 4. 2015
Príručka pre končiacich študentov Bc. a Ing. štúdia - 2015
Milí budúci absolventi, prostredníctvom tejto informačnej broţúry by sme Vám chceli priblíţiť informácie, ktoré počas štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity Vám pomôţu k úspešnému ukončeniu bakalárskeho a inţinierskeho štúdia
publikované 20. 4. 2015
CEEPUS na rok 2015/2016
Na webovej stránke SAIA, n. o. _www.saia.sk_ bolo zverejnené *nové číslo Bulletinu SAIA*, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.
publikované 17. 5. 2015
Budeš v roku 2015 čerstvým absolventom vysokej školy?
Adaptačný program pre absolventov vysokých škôl spoločnosti Slovalco The Young Graduates Program 2015. Ide o program rotácie absolventa počas 12 mesiacov. Po jeho úspešnom skončení dostanete ponuku konkrétneho pracovného miesta a zmluvu na dobu neurčitú.
Viac informácií nájdete na www.slovalco.sk, www.timan.sk alebo kontaktujte spoločnosť Timan s. r. o. mobil: 0907 841 976, e-mail: ygp@timan.sk.
publikované 13. 5. 2015
METALURGIA JUNIOR 2015
V dňoch 21. a 22.5.2015 sa bude konať konferencia Deň doktorandov Hutníckej fakulty TUKE METALURGIA JUNIOR 2015 v P-25.
publikované 11. 5. 2015
POZVÁNKA - Akademická obec Hutníckej fakulty
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne Vás pozývam na stretnutie Akademickej obce Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2015 o 13.00 hod. v posluchárni I-2 v budove PK19 (Banícky pavilón).
publikované 9. 5. 2015
Studenti z Kazachstanu na Hutníckej fakulte
Dňa 29.04. 2015 navštívili študenti Karaganda State Technical University (Kazachstan) našu fakultu.
publikované 30. 4. 2015
Hutnícka fakulta - víťaz 9. ročníka turnaja o pohár dekana Strojníckej fakulty
Dňa 6.5.2015 sa konal 9. ročník futbalového turnaja o POHÁR dekana Strojníckej fakulty. Výsledky turnaja: 1. miesto - Hutnícka fakulta, 2. miesto - Strojnícka fakulta, 3. miesto - Stavebná fakulta
publikované 7. 5. 2015
Vysokoškoláci do praxe
Študenti, využite šancu a získajte skúsenosti v zahraničí. Podmienka - dobrá znalosť cudzieho jazyka. Ďalšie informácie nájdete na http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/zahranicna-prax/
publikované 24. 4. 2015
Hlasuj v študentskej ankete a vyjadri svoj nazor!
Anonymná študentská anketa hodnotiaca ZS 2014/2015 bude otvorená do 15.5.2015. Prihlás sa cez MAIS, vyjadri svoj názor a prispej k skvalitneniu výuky.
publikované 20. 2. 2015
Budoucnost patří těm, kteří věří svým snům
Dňa 23. 04. 2015 sa uskutočnila prednáška zástupcov spoločnosti ArcelorMittal Ostrava, ktorí prestavili spoločnosť a zároveň ponúkali aj voľné pracovné miesta pre budúcich absolventov.
publikované 20. 4. 2015
Život a dielo profesora Banskej akadémie Antona Leopolda Ruprechta
Pozvánka na odborný seminár: Život a dielo profesora Banskej akadémie Antona Leopolda Ruprechta (1748 – 1814) k 200. výročiu jeho úmrtia. 28. mája 2015 Banská Štiavnica, Slovensko
publikované 14. 4. 2015
Nepremeškajte svoju šancu a prihlás sa!
The best student project 2015. Odštartuj svoju karieru, využi šancu a predaj sa!
publikované 9. 4. 2015
METALURGIA 2015
Dňa 14.4.2015 sa konala ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA - METALURGIA 2015.
publikované 29. 4. 2015
Národný štipendijný program SR
Výzva na predkladanie žiadostí AR 2015/2016 - Národný štipendijný program SR
publikované 12. 3. 2015
Oznam pre študentov - doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti
Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akadademickom roku 2015/2016 doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov TUKE.
publikované 24. 2. 2015
Oznam
ARRA - hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014
publikované 21. 11. 2014