Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


AKTUALITY
PREČO ŠTUDOVAŤ NA HUTNÍCKEJ FAKULTE

publikované 23. 4. 2016 DO
UNI QUIZ

Študenti košických univerzít pozor, prichádza UNI QUIZ!
Poďme si porovnať vedomosti! Už v októbri sa dozvieme, kto z Vás je najšikovnejší, najmúdrejší a hlavne, kto získa hlavnú cenu Quizový pohár rektorov!
publikované 26. 9. 2016 IV
Erasmus - dodatočná výzva pre študentské mobility za účelom štúdia

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2016/17.
publikované 26. 9. 2016 MV
Týždeň vedy a techniky na Slovensku
publikované 25. 9. 2016 RB
3D trends in 2016
publikované 21. 9. 2016 RB
Fotografická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku
publikované 20. 9. 2016 RB
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016
Dovolím si Vám pripomenúť, že na konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou Petra Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016, ktorá sa koná v dňoch 6. 10. – 7. 10. 2016 v Centre vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, je možné registrovať sa do 30. 9. 2016
publikované 21. 9. 2016 RB
Cena prof. Nemessányiho pre rok 2016
Slovenský plynárenský a naftový zväz vyhlásil súťaž "Cena prof. Nemessányiho pre rok 2016" o najlepšiu diplomovú prácu, s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.
publikované 20. 9. 2016 RB
PREDĹŽENIE TERMÍNU: NOMINÁCIE - Cena za vedu a techniku 2016
Návrhy môžete predložiť v nasledujúcich kategóriách:
publikované 20. 9. 2016 RB
Nové číslo Bulletinu SAIA
Na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Indii. Bulletin SAIA 9/2016 si môžete prečítať/stiahnuť na:
publikované 14. 9. 2016 MR
CEEPUS – Tvoja šanca na študijný pobyt v zahraničí
Zapoj sa do programu CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá a vycestuj na univerzitu do zahraničia. Program je určený pre študentov všetkých troch stupňov štúdia a učiteľov. Termín na podanie prihlášky je elektronicky do 31. 10. 2016. Viac informácii je na web stránke http://ceepus.saia.sk/, informačnej brožúrke programu (na stiahnutie), jednotlivých ústavoch fakulty, prípadne na Referáte pre vonkajšie vzťahy a marketing fakulty.
publikované 12. 9. 2016 DO
Zápis na telesnú výchovu - ZS 2016/2017
Výber športu na ZS 2016/2017 bude prípustný študentom od 12.09.2016 od 12,00 hod.
publikované 5. 9. 2016 MV
Salamander 2016 – atmosféra, ktorú sa oplatí zažiť.
Príď a buď tento rok súčasťou sprievodu Hutníckej fakulty, na úžasnom podujatí plného tradícií – Salamandrový sprievod 2016. Toto skvelé podujatie sa uskutoční 9. septembra v Banskej Štiavnici. Salamandrový sprievod je súčasťou Salamandrových dní, ktoré sú oslavou baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslavou bohatej štiavnickej histórie a tradícií.
publikované 9. 8. 2016 DO
ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o.

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výskumno-vývojový zamestnanec pre oblasť materiálového inžinierstva
publikované 26. 8. 2016 MV
Metallurgia Junior 2016

Oznam pre všetkých doktorandov Hutníckej fakulty dennej formy štúdia:
Dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší ročník študentskej konferencie Metallurgia Junior 2016, ktorá sa bude konať už 19.-20.9.2016 v Herľanoch. O ďalších podrobnostiach a presnom programe ešte budeme informovať. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte doktorandov z organizačného výboru za Váš ústav.
Tešíme sa na Vás.
publikované 24. 8. 2016 RB
Zápisy
Žiadame všetkých študentov aby doniesli zo sebou na zápis potvrdenie o zaplatení zápisného, NDŠ a školného - vo vytlačenej papierovej forme.
publikované 10. 8. 2016 GM

publikované 11. 8. 2016 IV
VELVET RUN - PRE DIEVČATÁ A ŽENY V POHYBE

publikované 9. 8. 2016 DO
Slávnostné promocie absolventov inžinierskeho štúdia
Dňa 10. júna 2016 sa v Dome umenia uskutočnili slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
publikované 16. 7. 2016 DO
Deviate stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska
Srdečne Vás pozývame na 9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutoční od 12. do 14. augusta v Gelnici. Prijmite pozvanie do mesta s bohatou baníckou históriou.
Banícky pozdrav „Zdar boh!“ sa po stáročia dedí z pokolenia na pokolenie a všetci dobre vieme, že zachováva svedectvá a prebúdza históriu.
publikované 25. 4. 2016 DO
Informácie o štúdiu na HF 2016/2017
publikované 8. 7. 2016 MV
PRIHLASOVANIE NA PREDMETY na HF TUKE
Zápis predmetov na akademický rok 2016/17
V termíne od 07.07.2016 - do 24.08.2016 si študent prostredníctvom MAISu zapíše všetky P –povinné predmety, a PV – predmety povinne voliteľné, ktoré chce absolvovať v nasledujúcom akad. roku 2016/2017 v zimnom a letnom semestri – z ponuky predmetov svojho študijného programu.
publikované 7. 7. 2016 GM
Kurz Manažérstva kvality pre VŠ učiteľov
V septembri 2016 sa na Katedre inžinierskej pedagogiky otvára ďalší cyklus "Kurz Manažérstva kvality pre VŠ učiteľov".
publikované 6. 7. 2016 GM
Slávnostná promócia študentov bakalárskeho štúdia
Dňa 06.07. 2016 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov študentom bakalárskeho štúdia v Aule Maxima. Novým hutníckym bakalárkam a bakalárom úprimne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu alebo v zamestnaní.
publikované 6. 7. 2016 DO
Zápis na predmety z rektorátnych katedier (Katedra jazykov, Katedra spoločenských vied, Katedra telesnej výchovy) na akademický rok 2016/2017.
V termíne od 27.06.2016 do 22.08.2016 je pre študentov sprístupnené kolo zápisu na predmety z rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV) na akademický rok 2016/17 pre košické fakulty TU.
publikované 30. 6. 2016 MV
Cena za najlepšiu študentskú prácu
Náš čerstvý absolvent Ing. Patrik KURUC bol ocenený v rámci slovenskej súťaže na konferencii TOP 2016 v sekcii študentská práca so svojou diplomovou prácou na tému Využitie ozónu pri recyklácii odpadov a získavaní deficitných kovov spomedzi 24 prihlásených prác. Cenu mu udelilo Združenie automobilového priemyslu prostredníctvom viceprezidenta pre vzdelávanie a pracovné právo a BOZP Ing. Jaroslava Holečka.
publikované 24. 6. 2016 DO
Ocenenie ministra životného prostredia Slovenskej republiky
Ústav recyklačných technológií získal dve významné ocenenia v kategórii Progresívna idea v rámci medzinárodnej konferencie TOP 2016, ktorá sa konala 07. – 09. júna 2016 v Častej – Papierničke. Prvé miesto a cenu ministra životného prostredia získal David RUESSMANN z I.A.R, RWTH Aachen, Nemecko, s príspevkom Waste incineration bottom ash: a valuable source of non-ferrous metals, ktorý vznikol v rámci riešenia spoločného medzinárodného projektu medzi ÚRT HF TUKE a I.A.R. RWTH Aachen, Nemecko, s názvom ReCoMet – Research Cooperation Metal Recycling, Druhé miesto a cenu ministra získala prof. Ing. Andrea MIŠKUFOVÁ, PhD. a kol. s príspevkom Využitie odpadov z povrchovej úpravy Al pri čistení odpadových vôd. Ceny výhercom odovzdával minister životného prostredia Slovenskej republiky Ing. László Sólymos. Porota vyberala spomedzi 84 príspevkov, kde naše pracovisko ÚRT získalo prvé dve miesta. Víťazom srdečne blahoželáme.
publikované 24. 6. 2016 DO
Štipendiá a granty 2017/2018

Na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnená publikácia Štipendiá a granty 2017/2018.

publikované 23. 6. 2016 MR
Hutnícka fakulta na Family Safety Day 2016
V sobotu 04. júna 2016 sa konal už 5. ročník podujatia Family Safety Day s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama? v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Hutnícka fakulta sa po veľmi úspešnom minulom ročníku predstavila aj tento rok a svoj program obohatila o nové aktivity.
publikované 20. 6. 2016 DO
Ponuka pre doktorandov a vedeckých pracovníkov
Letná škola štatistických metód. Príďte sa poučiť a súčasne pobaviť. Získate znalosti o plánovaní experimentov a odbornú konzultáciu Vašej vlastnej dizertačky alebo Vášho vlastného výskumu priamo na mieste.
publikované 6. 6. 2016 MR
NESS CITY TRIATHLON

publikované 26. 5. 2016 DO
RAVEN a.s. - absolventský program
Ponuka práce prichádza vo forme absolventského programu, ktorý zastrešuje firma – RAVEN a.s. Cieľom absolventského programu je ponúknuť zamestnanie študentom, ktorí hľadajú svoje uplatnenie po ukončení štúdia a zároveň nie sú ešte presne rozhodnutí ktorá pracovná oblasť by ich ,,napĺňala“ (technická, ekonomická, obchodná, personálna ).
publikované 12. 5. 2016 MV
"International Natural Sciences Tournament 2016"
Zapojenie študentov Hutníckej fakulty do medzinárodnej vedeckej súťaže.
publikované 10. 5. 2016 MV
Surovinová politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku
Pozvánka na konferenciu - Surovinová politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice
Dátum konania: 12. - 13. máj 2016
publikované 25. 4. 2016 IV
Andrássyho deň II
Banícke múzeum v Rožňave, Združenie Slovenská železná cesta a Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Vás pozývajú v rámci Medzinárodného dňa múzeí a galérií na
Andrássyho deň II
.


publikované 2. 5. 2016 IV
Identifikačné karty
Informácie pre študentov končiacich ročníkov
publikované 25. 4. 2016 IV
Ponuka práce pre absolventov Hutníckej fakulty
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody v súčasnosti vytvára podmienky pre uplatnenie absolventov vysokých škôl technického zamerania.
publikované 29. 4. 2016 IV
Návšteva zo spoločnosti Železara Smederevo d.o.o.
Dňa 05. apríla zavítali na návštevu zástupcovia spoločnosti Železara Smederevo d.o.o. Medzi prítomnými bol aj Song Sihai vicemanažér spoločnosti HESTEEL GROUP a Ing. Peter Kamarás. Zástupcov privítala dekanka Hutníckej fakulty doc. Vasková. Po úvodných rozhovoroch si návšteva vyrazila pamätnú mincu fakulty a nasledovala obhliadka vybraných priestorov fakulty.
publikované 29. 4. 2016 DO
Hutnícka fakulta na výstave v Charkove, Ukrajina
V dňoch 06. až 10 apríla sa Hutnícka fakulta zapojila do propagácie štúdia fakulty na Ukrajine v meste Charkov, kde sa konala výstava s názvom „EDUCATION OF SLOBOZHANSCHINA AND STUDY ABROAD – 2016”. Tejto výstavy sa zúčastnil prodekan doc. Oráč a študentka 2. ročníka inžinierskeho štúdia Maryna Kyslytsyna, ktorá pochádza priamo z Charkova. Na tomto podujatí sme sa zúčastnili za TUKE spolu so Strojníckou fakultou. Okrem tohto podujatia sme absolvovali aj návštevy stredných škôl, kde sme prezentovali možnosti štúdia na našej fakulte. Chceli by sme poďakovať vedeniu TUKE, že finančne zabezpečilo našu účasť na tejto výstave a zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli počas nášho pobytu v Charkove.
publikované 29. 4. 2016 DO
Futbalový turnaj o pohár dekana SjF
Dňa 4.5.2016 sa bude konať 10. ročník futbalového turnaja o pohár dekana Strojníckej fakulty. Aj tento rok sa pokúsi Hutnícka fakulta obhájiť 1. miesto z minulého ročníka.
publikované 25. 4. 2016 IV
Návšteva študentov z Kazachstanu
Hutnícku fakultu navštívili dňa 22. apríla 2016 študenti z Kazachstanu z Karaganda State Technical Univesity, Machinery building faculty, Department of Metallurgy, Materials Studies and Nanotechnologies.
publikované 23. 4. 2016 MR
Deň otvorených dverí na Hutníckej fakulte 20. apríla 2016.
Hutnícka fakulta organizuje Deň otvorených dverí.

Fotogaléria
publikované 22. 4. 2016 DO
Metalurgia 2016
Hutnícka fakulta nadväzuje na svoju dobrú tradíciu.


Vyhodnotenie ŠVOK 2016
Fotogaléria
publikované 22. 4. 2016 MH
Prednáška Národný metrologický systém Slovenskej republiky
Dňa 30.03. 2016 sa uskutočnila prednáška Ing. Zbyněka Schreiera, CSc., riaditeľa odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na tému "Národný metrologický systém Slovenskej republiky".
publikované 4. 4. 2016 DO
Ponuka štúdia na Hutníckej fakulte
Hutnícka fakulta v rámci Technickej univerzity v Košiciach ponúkala možnosť štúdia na fakulte aj na "Trhu práce" Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorá trh práce organizovala.
Záujemcovia o štúdium na fakulte mohli aj tu využiť možnosť získať informácie o štúdiu.
publikované 10. 03. 2016 DO

Štipendijný program spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
Podpora vzdelávania je súčasťou zodpovedného postoja k rozvoju regiónu od začiatku podnikania U. S. Steel na Slovensku. Firma dlhodobo spolupracuje najmä s lokálnymi vysokými a strednými technickými školami. Štipendijný program U. S. Steel Košice vznikol s ambíciou systematicky sa venovať podpore vysokoškolských študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami.
publikované 10. 03. 2016 DO
Oznam pre študentov
Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti
publikované 16. 2. 2016 GM
Oznam pre učiteľov HF
Kurz vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov TUKE.
publikované 16. 2. 2016 GM
Firmám chýbajú kvalifikovaní ľudia
ŽIAR NAD HRONOM. Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom plánuje v budúcom školskom roku zdvojnásobiť počet učebných miest v systéme duálneho vzdelávania.
publikované 14. 2. 2016IV
Správy RTVS
Správy RTVS dnes o 16.00 - krátky záznam zo včerajšieho stretnutia (od 1:50 min.)
publikované 4. 2. 2016IV
publikované 4. 2. 2016IV
Od 1.2.2016 sa katedry v rámci zmeny organizačnej štruktúry transformovali do Ústavu metalurgie, Ústavu materiálov a Ústavu recyklačných technológií
publikované 1. 2. 2016 DO
Perspektívnosť a relevantnosť študijných programov pre potreby praxe
publikované 14. 1. 2016 DO
Doc. Pokorný členom výboru pre spoluprácu so Spojeným ústavom jadrových výskumov
Doc. Pokorný bol menovaný za člena Výboru pre koordináciu spolupráce SR so Spojeným ústavom jadrových Výskumov v Dubne (Ruská federácia). Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) je medzinárodná medzivládna organizácia založená 26. marca 1956 s cieľom zjednotenia úsilia a materiálneho potenciálu členských štátov pri výskume fundamentálnych vlastností hmoty. Nachádza sa v meste Dubna situovanom v Moskovskej oblasti. V súčasnosti má SÚJV 18 riadnych členských štátov – Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Kazachstan, KĽDR, Kuba, Moldavsko, Mongolsko, Poľsko, Ruská federácia, Slovensko, Ukrajina, Uzbekistan a Vietnam. Okrem nich má 5 asociovaných členov – Egypt, Juhoafrická republika, Maďarsko, Nemecko a Srbsko.
Slovenská republika je riadnym členom SÚLV od 1. januára 1993, ale spolupráca prebiehala už v rámci bývalého ČSSR, ktoré patrilo medzi zakladajúcich členov SÚLV. Čo sa týka účasti na aktivitách SÚJV a spoločnej práce patrí SR medzi krajiny s popredným postavením. Svedčia o tom aj mnohí slovenskí (a predtým československí) pracovníci menovaní do vedúcich funkcií SÚJV.
publikované 5. 1. 2016 DO
Viceprezident U.S.Steel Košice, s.r.o.
Viceprezident U.S.Steel Košice, s.r.o. David Hathaway a Ing. V. Kokarda sa zúčastnili 12.11.2015 prehliadky laboratórií aj na Hutníckej fakulte TUKE, výsledkom čoho by mala byť plodná spolupráca. Jednalo sa o: Laboratórium s vodným modelom plynulého odlievania ocele a Laboratórium na Katedre tvárnenia kovov.
publikované 27. 11. 2015 IV
NAJLEPŠIE VYSOKÉ ŠKOLY NA SLOVENSKU V ROKU 2015
Prinášame najnovšie hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Pozrite si, ktoré fakulty sú najlepšie v roku 2015 a ktorí absolventi majú najmenšie problémy pri uplatnení sa na trhu práce.
publikované 25. 11. 2015 IV
Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá v poradí už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2014.
publikované 25. 11. 2015 IV
IV
VZDELÁVACIE CENTRA NA HUTNÍCKEJ FAKULTE
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vznikol ako reakcia na potrebu lepšie prepojiť VŠ vzdelávanie s potrebami trhu práce a identifikovať a podporiť tie študijné programy, ktoré sú najžiadanejšie trhom práce v podnikovej sfére, najmä v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR.
Nové vzdelávacie centrá na Hutníckej fakulte (článok HaloTU) viď. str.20
Zoznam kníh v centrách tu.
publikované 25. 10. 2015 aktualizovaná informácia z 30.04.2015 ML_PD
Hutnícka fakulta na vedeckej roadshow
Dňa 19.10. 2015 sa v Aule maxima uskutočnila vedecká roadshow, ktorej súčasťou bola ja Hutnícka fakulta TUKE. Cieľom tohto podujatia je priblížiť žiakom posledných ročníkov základných škôl a všetkým stredoškolákom fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu.
publikované 21. 10. 2015 DO
Akademici v Banskej Štiavnici 2015
V piatok 09.10. 2015 sa uskutočnilo tradičné podujatie Akademici v Banskej Štiavnici ktorého súčasťou bola aj Hutnícka fakulta. V rámci podujatia sa uskutočnila slávnosť pri plastike venovanej založeniu Banskej akadémie, sprievod k areálu pôvodných budov Banskej a lesníckej akadémie a slávnosti vo vestibuloch na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho.
publikované 15. 10. 2015 DO
Podpora vysokoškolských projektov 2016 (4. ročník) - Grantová výzva k predloženiu žiadosti o grant
Pokračovanie 4.ročníka Grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne pre vysokoškolské projekty "Podpor školu nápadom", ktorého cieľom je podpora vzdelávacích projektov z rôznych oblastí ako napríklad publikačná činnosť škôl, podpora študentských médií, skvalitnenie vyučovacieho procesu, či študentské projekty zamerané na širokú verejnosť. Finančnú podporu získajú tie projekty vysokých škôl a univerzít, ktoré v študentskom hlasovaní cez pripravenú aplikáciu dostanú najväčší počet hlasov.
Finančnú podporu získajú tie projekty vysokých škôl a univerzít, ktoré v študentskom hlasovaní cez pripravenú aplikáciu dostanú najväčší počet hlasov. Z nadácie bude na tento účel prerozdelená celková suma 30 tisíc eur.
Prijímanie projektov je aktívne od 12.októbra 2015 na http://podatelna.slsp.sk/authake/user/register (Program: Vysokoškolský grant 2015/2016).
Študenti môžu hlasovať za projekty a tak podporiť projekt svojej školy a prispieť k jeho realizácií na www.space.sk/vsprojekty.
Tento ročník sme otvorili nielen pre projekty univerzít a fakúlt, ale aj pre študentské organizácie a združenia aktívne pri slovenských univerzitách.
Projekty budú vyhodnocované v troch termínoch: 31. december 2015, 31. marec 2016 a 30. jún 2016. V každom termíne uzávierky budú automaticky podporené tri projekty s najväčším počtom hlasov. Zo všetkých hlasujúcich aj tento rok vyžrebujeme výhercu zaujímavej ceny. Pre 4.ročník sme pripravili iPhone6. Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšie zaujímavé projekty aj v tomto roku. viac informácií je dostupných na www.space.sk/vsprojekty
publikované 14. 10. 2015 MV