Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Spolupráca - Členstvá fakulty
SPOLUPRÁCA
FOTOGALÉRIA
Členstvo Hutníckej fakulty
v profesijných organizáciách a asociáciách
Názov organizácie Typ členstva Kontaktná osoba
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
HF
doc. Horňak
Slovenský plynárenský a naftový zväz
HF
prof. Varga – člen Rady zväzu za všetky VŠ a VÚ SR
Teplárenské združenie na Slovensku
HF
prof. Holoubek
Asociácia priemyselnej ekológie – ASPEK
HF
prof. T. Havlík
Slovenský recyklačný fond
HF
prof. T. Havlík
Zväz sklárskeho priemyslu
HF
doc. Vadász
Slovenská sklárska spoločnosť
HF
doc. Plešingerová
Zväz slovenskej silikátovej spoločnosti
individuálne
zamestnanci Katedry keramiky
Slovenská spektroskopická spoločnosť
individuálne
Prof. Matherny (čestný člen), prof. Flórián, doc Ružičková, doc. Remeteiová (členovia hlavného výboru), prof. Puliš, RNDr. Mičková. RNDr. Rusnák (členovia).
Slovenská chemická spoločnosť
individuálne
prof. Flórián, doc. Ružičková, doc. Heželová, doc. Pikna, RNDr. Štefánová
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
HF
Mgr. Halama - viceprezident
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch
individuálne
prof. Longauerová - predsedníčka
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – SAAIC
HF
HF
Združenie zlievarní a kováční Slovenska
HF
doc. Vasková
Česká slévárenská společnost
individuálne
doc. Vasková
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo
HF
doc. Vasková
HMD - Chorvátska hutnícka spoločnosť
HF
prof. Buršák
Národná sieť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
individuálne
doc. Mikloš
Americká asociácia pre kvalitu ASQ
individuálne
prof. Zgodavová
Česká spoločnosť pre certifikátu personálu v oblasti kvality AC DTO
individuálne
prof. Zgodavová
Slovenská spoločnosť pre kvalitu SKK
individuálne
prof. Zgodavová
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch
individuálne
doc. Petrík
Slovenský ústav technickej normalizácie
individuálne
prof. Pešek
Asociace českých a slovenských zinkoven
HF
doc. Trpčevská