Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Spolupráca - Členstvá fakulty
SPOLUPRÁCA
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY
Členstvo Hutníckej fakulty
v profesijných organizáciách a asociáciách
Názov organizácie Typ členstva Kontaktná osoba
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
HF
doc. Vasková
Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín
HF
prof. Raschman, prof. Havlík, doc. Legemza
Slovenský plynárenský a naftový zväz
HF
prof. Varga – člen Rady zväzu za všetky VŠ a VÚ SR
Asociácia priemyselnej ekológie – ASPEK
HF
prof. T. Havlík
Slovenský recyklačný fond
HF
prof. T. Havlík
Zväz sklárskeho priemyslu
HF
doc. Vadász
Slovenská sklárska spoločnosť
HF
prof. Plešingerová
Zväz slovenskej silikátovej spoločnosti
individuálne
doc. Fröhlich, Ing. Grambálová, prof. Plešingerová, prof. Raschman, prof. Tomášek, doc. Sučik, doc. Vadász, doc. Fedoročková
Slovenská spektroskopická spoločnosť
individuálne
prof. Flórián, doc Ružičková, doc. Remeteiová, RNDr. Mičková
Slovenská chemická spoločnosť
individuálne
prof. Flórián, doc. Ružičková, doc. Heželová, doc. Pikna, prof. Plešingerová, RNDr. Demčáková
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy
HF
Mgr. Halama - viceprezident
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch
individuálne
prof. Longauerová - predsedníčka, doc. Petrík, doc. Pokorný, prof. Kvačkaj
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – SAAIC
HF
HF
Združenie zlievarní a kováční Slovenska
HF
doc. Vasková
Česká slévárenská společnost
individuálne
doc. Vasková
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo
HF
doc. Vasková
HMD - Chorvátska hutnícka spoločnosť
HF
prof. Buršák
Národná sieť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
individuálne
doc. Mikloš
Americká asociácia pre kvalitu ASQ
individuálne
prof. Zgodavová
Česká spoločnosť pre certifikátu personálu v oblasti kvality AC DTO
individuálne
prof. Zgodavová
Slovenská spoločnosť pre kvalitu SKK
individuálne
prof. Zgodavová
Vedecká spoločnosť pre náuku o kovoch
individuálne
doc. Petrík
Slovenský ústav technickej normalizácie
individuálne
prof. Pešek
Asociace českých a slovenských zinkoven
HF
doc. Trpčevská
Česká zlievarenská spoločnosť
individuálne
doc. Vasková
Národná sieť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
individuálne
doc. Mikloš
Česká spoločnosť pre certifikáciu personálu v oblasti kvality AC DTO
individuálne
prof. Zgodavová
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
KIM
zamestnanci katedry
Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
individuálne
Ing. Pástor
Košický banícko-hutnícky cech
individuálne
prof. Kvačkaj, doc. Bidulský, doc. Bidulská
Asociácia doktorandov Slovenska
individuálne
doc. Bidulská
AMERICAN NANO SOCIETY
individuálne
prof. Kvačkaj
Steel Strips
individuálne
prof. Kvačkaj
ESAFORM (European Scientific Asscociation for Material Forming)
individuálne
prof. Kvačkaj
EPMA (european powder matallurgy association)
individuálne
doc. Bidulský
Predsednícvo Národná technologickej platformy pre výskum, vývoj a inovácie surovín
individuálne
doc. Legemza