Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
ŠTÚDIUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


AKTUALITY
Dekanské voľno 31.10.2016
Dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje pre všetkých študentov vo všetkých stupňoch na deň 31. októbra 2016 (pondelok)
dekanské voľno.
publikované 25. 10. 2016GM
Dekanské voľno 18.11.2016
Dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje pre všetkých študentov denného štúdia vo všetkých stupňoch na deň 18. novembra 2016 (piatok)
dekanské voľno.
publikované 25. 10. 2016GM
Spúšťame Anketu pre študentov prijatých do 1. ročníka Bc. štúdia!
Je určená pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej aj externej forme. Otvorená 1. 10. 2016 – ukončená 31. 10. 2016

publikované 3. 10. 2016MV
Prebieha aj anketa Hodnotenie LS 2015/2016
Otvorená 31.5.2016 – ukončená 31.10.2016
publikované 3. 10. 2016MV
11. ročník súťaže Zlatý mravec - Študentský projekt
V mene vyhlasovateľov súťaže Zlatý mravec 2016, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia SR, Reclay Slovensko, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Združenie organizácií verejných prác a Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, si Vás dovoľujem informovať, že i tento rok sa budú v rámci súťaže oceňovať študentské projekty zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. V rámci tejto kategórie je možné zasielať do súťaže bakalárske a diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl tematicky súvisiace s odpadovým hospodárstvom. Termín predkladania prihlášok: do 17.októbra 2016.
publikované 3. 10. 2016MV
Erasmus - dodatočná výzva pre študentské mobility za účelom štúdia

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2016/17.
publikované 26. 9. 2016 MV
Anketa - honotenie letného semestra 2015/2016
Aj ty sa môžeš zapojiť do ankety hodnotenia letného semestra 2015/2016. Termín do 31.10.2016. Po ukončení ankety bude zo všetkých účastníkov vyžrebovaných 5 výhercov Výhra 5 x 100 EUR

publikované 8. 2. 2016MV
OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2016 - 2017

publikované 12. 9. 2016 mv
Zápis na telesnú výchovu - ZS 2016/2017
Výber športu na ZS 2016/2017 bude prípustný študentom od 12.09.2016 od 12,00 hod.
publikované 5. 9. 2016 MV
Metallurgia Junior 2016

Oznam pre všetkých doktorandov Hutníckej fakulty dennej formy štúdia:
Dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší ročník študentskej konferencie Metallurgia Junior 2016, ktorá sa bude konať už 19.-20.9.2016 v Herľanoch. O ďalších podrobnostiach a presnom programe ešte budeme informovať. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte doktorandov z organizačného výboru za Váš ústav.
Tešíme sa na Vás.
publikované 24. 8. 2016 RB