Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Štúdium - Aktuality
ŠTÚDIUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY
AKTUALITY
Šachťák

Hutníčky, Hutníci, priatelia Hutníckej fakulty,
v mene organizačného výboru, vás všetkých pozývame na tohtoročný Šachťák, ktorý sa znova uskutoční v priestoroch Spoločenského pavilóna.
V rámci programu vystúpi exkluzívne pre Šachťák 2015 skupina PAPAJAM & LED tanečník Hokky, na ľudovú nôtu zahrá a zatancuje FS Vranovčan a chýbať nebude ani ukážka bojového tanca - Capoeira. O dobrú tanečnú zábavu počas voľného programu sa postará DJ Martino.

PREDAJ LÍSTKOV začne 29.10. po 14:0 0:
Študijne oddelenie HF
Vysokoškolská 4, 209 - Ing. Fedoriková
ŠD Jedlíkova 5, D 311- Michal Ivor

V cene lístka, tak ako po minulé roky bude zahrnuté občerstvenie formou švédskych stolov a Božský nápoj (pivo).
Objednávka stravných jednotiek je možná len do 16.11. 2015, preto Vás žiadam, aby ste kúpu lístka neodkladali na posledný týždeň.
Ponúkame možnosť zakúpenia V.I.P. lístka v hodnote 30 eur.
Objednávka V.I.P. lístka na:
mail: SACHTAK.HF@gmail.com
tel: 0911 820 248
Fb: Peter Priso Prislupčák

Neváhajte a príďte sa zabaviť na atmosférou najkrajší ples široko ďaleko.
Zdar Boh.

publikované 3. 11. 2015IV
PRO EDUCO - medzinárodný veľtrh vzdelávania
Aktívnou účasťou na veľtrhu PRO EDUCO získa každý z jeho návštevníkov jedinečnú možnosť nájsť pod jednou strechou vyše 60 inštitúcií poskytujúcich služby v oblasti vzdelávania a kariéry bez toho aby musel navštíviť tieto subjekty jednotlivo. Výhodou je taktiež možnosť priamej komunikácie s kompetentnými osobami reprezentujúcimi danú inštitúciu a disponujúcimi potrebnými informáciami a materiálmi.
publikované 3. 11. 2015 MV
Obhajoby doktorandských dizertačných prác
Na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác: v študijnom odbore 5.2.26 materiály
publikované 3. 11. 2015 HC
DEKANSKÉ VOĽNO
Dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje pre študentov denného štúdia vo všetkých stupňoch na deň 2.11.2015 (pondelok) dekanské voľno.
publikované 27. 10. 2015MV
ZAPOJTE SA DO ANKETY V MAISE "HODNOTENIE LETNÉHO SEMESTRA 2014/2015" DO 31.10.2015
publikované 28. 8. 2015
Erasmus plus
Možnosť prihlásiť na študijné pobyty v rámci programu Erasmus plus je predĺžená do 20. októbra 2015, bližšie informácie: koordinátorka za HF prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.
publikované 5. 10. 2015 MV
10.ročník súťaže Zlatý mravec
V súťaži Zlatý mravec 2015 sa udeľujú ocenenia najlepším projektom v oblasti odpadového hospodárstva. Jednou z kategórií súťaže je i Študentský projekt (bakalárske, diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl tematicky súvisiace s odpadovým hospodárstvom). Termín predkladania prihlášok: do 16.októbra 2015. Na víťaza čaká finančná odmena vo výške 400 € (podporuje Volkswagen Slovakia a.s.). Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie vyplnenej prihlášky a samotnej práce. Tieto úkony môže vykonať aj školiteľ, je potrebné však uviesť kontakty na študenta. Zaslané práce posudzuje odborná komisia zostavená vyhlasovateľmi súťaže na základe dodaných podkladov (nie je potrebná prezentácia zo strany študentov). Vyhlasovanie víťazov všetkých kategórií súťaže Zlatý mrave 2015 sa uskutoční 12.11.2015 v rámci 11.medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015 v kongresovom centre Technopol v Bratislave.
Dokumenty na stiahnutie:
publikované 30. 9. 2015 DO
Jesenná súťaž Knovel Academic Challenge
V roku 2015 sa uskutoční druhá, jesenná súťaž Knovel Academic Challenge určená pre študentov vysokých škôl. Cieľom je správne odpovedať na otázky s využitím vyhľadávania v službe Knovel. Súťaž vypukne 28. 9. 2015 a potrvá do 1. 11. 2015, podmienkou je registrácia študenta. Do súťaže sa môžu registrovať aj pedagógovia a knihovníci. Registrovať sa dá už teraz na knovelac.com, kde nájdete aj podrobnosti.
Ukážky otázok: tu
Prístup ku Knovelu máte na app.knovel.com alebo cez www.knovel.sk, kde nájdete aj manuály, video tutoriály, či plagát v slovenčine k súťaži.
publikované 9. 9. 2015
Oznamujeme študentom
že v termíne do 10.09.2015 je pre študentov sprístupnené kolo zápisu na predmet - Cudzí jazyk. - cez IS MAIS.
publikované 5. 9. 2015
Kultúrno-výmenné programy pre študentov
Spoločnosť Smaller Earth ponúka vysokoškolským študentom medzinárodné kultúrno-výmenné programy v Spojených štátoch amerických a na Novom Zélande.
publikované 2. 9. 2015
OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV HUTNÍCKEJ FAKULTY
V akademickom roku 2015/2016 z dôvodu akreditácie všetkých vysokých škôl na Slovensku nebude možné zapisovanie predmetov do systému MAIS. Všetky potrebné informácie sa študenti dozvedia pri zápise.
Harmonogram zápisov je zverejnený na webovej stránke fakulty.
Z tohto dôvodu požadujeme Vašu osobnú účasť na zápise.
publikované 20. 8. 2015
PRÍRUČKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV
publikované 19. 8. 2015
Informácie o štúdiu 2015 - 2016
publikované 19. 8. 2015
Obhajoby doktorandských dizertačných prác
Na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác: v študijnom odbore 5.2.26 materiály
publikované 5. 8. 2015
Obhajoby doktorandských dizertačných prác
Na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác: v študijnom odbore 5.2.40 hutníctvo kovov, v študijnom odbore 5.2.29 energetika a v študijnom odbore 4.3.2 environmentálne inžinierstvo.
publikované 14. 7. 2015
Príručka pre končiacich študentov Bc. a Ing. štúdia - 2015
Milí budúci absolventi, prostredníctvom tejto informačnej broţúry by sme Vám chceli priblíţiť informácie, ktoré počas štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity Vám pomôţu k úspešnému ukončeniu bakalárskeho a inţinierskeho štúdia
publikované 20. 4. 2015
Budeš v roku 2015 čerstvým absolventom vysokej školy?
Adaptačný program pre absolventov vysokých škôl spoločnosti Slovalco The Young Graduates Program 2015. Ide o program rotácie absolventa počas 12 mesiacov. Po jeho úspešnom skončení dostanete ponuku konkrétneho pracovného miesta a zmluvu na dobu neurčitú.
Viac informácií nájdete na www.slovalco.sk, www.timan.sk alebo kontaktujte spoločnosť Timan s. r. o. mobil: 0907 841 976, e-mail: ygp@timan.sk.
publikované 13. 5. 2015
Vysokoškoláci do praxe
Študenti, využite šancu a získajte skúsenosti v zahraničí. Podmienka - dobrá znalosť cudzieho jazyka. Ďalšie informácie nájdete na http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/zahranicna-prax/
publikované 24. 4. 2015
CHCETE SA STAŤ NOSITEĽOM TITULU EUROINŽINIER?
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) prostredníctvom svojho zriadenia – Slovenského národného komitétu FEANI zastupuje Slovenskú republiku v Európskej federácii národných inžinierskych zväzov (FEANI). Táto federácia ochraňuje a podporuje profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečuje výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, organizuje medzinárodné stretnutia a udeľuje titul európskeho inžiniera - „EUR ING“.
publikované 19. 3. 2015
Národný štipendijný program SR
Výzva na predkladanie žiadostí AR 2015/2016 - Národný štipendijný program SR
publikované 12. 3. 2015