Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Štúdium - Aktuality
ŠTÚDIUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


AKTUALITY
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ABSOLVENTOV Ing. štúdia
publikované 18. 5. 2016 GM
Komisie pre štátne skúšky na Hutníckej fakulte
Komisie pre štátne skúšky Ing. štúdia denná a externá forma v akad. roku 2015/2016 - termín, čas a miestnosť konania
publikované 17. 5. 2016 GM
Príručka pre končiacich študentov Bc. a Ing. štúdia na HF TUKE v akad. roku 2015/2016
Milí budúci absolventi, prostredníctvom tejto informačnej brožúry by sme Vám chceli priblížiť informácie, ktoré počas štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity Vám pomôžu k úspešnému ukončeniu bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
publikované 2. 5. 2016 GM
Identifikačné karty
Informácie pre študentov končiacich ročníkov
publikované 25. 4. 2016 IV
Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

Na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční obhajoba doktorandskej dizertačnej práce:
v študijnom odbore 5.2.26 materiály
(v študijnom programe: náuka o materiáloch)
(zasadacia miestnosť dekanky Hutníckej fakulty TUKE)

Deň obhajoby: 3.5.2016 o 09.00 h
Meno uchádzača: Ing. Monika RADUŠOVSKÁ, rod. Kalmanová
Názov doktorandskej dizertačnej práce: Vplyv parametrov prípravy na štruktúru a vlastnosti masívnych monokryštalických supravodičov typu RE-Ba-Cu-O

Deň obhajoby: 3.5.2016 o 10.30 h
Meno uchádzača: Ing. Petra HVIŠČOVÁ, rod. Kušnírová
Názov doktorandskej dizertačnej práce: Technológia a mechanické vlastnosti keramických povlakov

publikované 11. 4. 2016 HC
Refundácia nákladov vysokej školy
Refundácia nákladov vysokej školy spojených s účasťou študentov na medzinárodnych študentských súťažiach,ktoré sa týkajú ich štúdia a pod.
publikované 25. 2. 2016 GM
Anketa - honotenie zimného semestra 2015/2016
Aj ty sa môžeš zapojiť do ankety hodnotenia zimného semestra 2015/2016. Termín do 15.5.2016.

publikované 8. 2. 2016MV
Štipendium z vlastných zdrojov TUKE
Termíny:
  • k 31.3. alebo k 31.10.
  • Absolventovi, ktorému od riadneho skončenia štúdia v dennej forme neuplynulo viac ako 90 dní, k 31.5.
publikované 18. 12. 2015RB
PRÍRUČKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV
publikované 19. 8. 2015
Informácie o štúdiu 2015 - 2016
publikované 19. 8. 2015
CHCETE SA STAŤ NOSITEĽOM TITULU EUROINŽINIER?
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) prostredníctvom svojho zriadenia – Slovenského národného komitétu FEANI zastupuje Slovenskú republiku v Európskej federácii národných inžinierskych zväzov (FEANI). Táto federácia ochraňuje a podporuje profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečuje výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, organizuje medzinárodné stretnutia a udeľuje titul európskeho inžiniera - „EUR ING“.
publikované 19. 3. 2015