Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Štúdium - Aktuality
ŠTÚDIUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY
AKTUALITY
Príručka pre končiacich študentov Bc. a Ing. štúdia na HF TUKE v akad. roku 2015/2016
Milí budúci absolventi, prostredníctvom tejto informačnej brožúry by sme Vám chceli priblížiť informácie, ktoré počas štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity Vám pomôžu k úspešnému ukončeniu bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
publikované 2. 5. 2016 GM
Identifikačné karty
Informácie pre študentov končiacich ročníkov
publikované 25. 4. 2016 IV
Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

Na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční obhajoba doktorandskej dizertačnej práce:
v študijnom odbore 5.2.26 materiály
(v študijnom programe: náuka o materiáloch)
(zasadacia miestnosť dekanky Hutníckej fakulty TUKE)

Deň obhajoby: 3.5.2016 o 09.00 h
Meno uchádzača: Ing. Monika RADUŠOVSKÁ, rod. Kalmanová
Názov doktorandskej dizertačnej práce: Vplyv parametrov prípravy na štruktúru a vlastnosti masívnych monokryštalických supravodičov typu RE-Ba-Cu-O

Deň obhajoby: 3.5.2016 o 10.30 h
Meno uchádzača: Ing. Petra HVIŠČOVÁ, rod. Kušnírová
Názov doktorandskej dizertačnej práce: Technológia a mechanické vlastnosti keramických povlakov

publikované 11. 4. 2016 HC
Refundácia nákladov vysokej školy
Refundácia nákladov vysokej školy spojených s účasťou študentov na medzinárodnych študentských súťažiach,ktoré sa týkajú ich štúdia a pod.
publikované 25. 2. 2016 GM
Anketa - honotenie zimného semestra 2015/2016
Aj ty sa môžeš zapojiť do ankety hodnotenia zimného semestra 2015/2016. Termín do 15.5.2016.

publikované 8. 2. 2016MV
Štipendium z vlastných zdrojov TUKE
Termíny:
  • k 31.3. alebo k 31.10.
  • Absolventovi, ktorému od riadneho skončenia štúdia v dennej forme neuplynulo viac ako 90 dní, k 31.5.
publikované 18. 12. 2015RB
PRÍRUČKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV
publikované 19. 8. 2015
Informácie o štúdiu 2015 - 2016
publikované 19. 8. 2015
CHCETE SA STAŤ NOSITEĽOM TITULU EUROINŽINIER?
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) prostredníctvom svojho zriadenia – Slovenského národného komitétu FEANI zastupuje Slovenskú republiku v Európskej federácii národných inžinierskych zväzov (FEANI). Táto federácia ochraňuje a podporuje profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečuje výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, organizuje medzinárodné stretnutia a udeľuje titul európskeho inžiniera - „EUR ING“.
publikované 19. 3. 2015