Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Štúdium - Aktuality
AKTUALITY
POKYN DEKANA O UDELENÍ DEKANSKÉHO VOĽNA
Na základe rozhodnutia vedenia Hutníckej fakulty TU v Košiciach

udeľujem dekanské voľno

všetkým študentom denného štúdia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na deň

22. apríla 2014

doc. Dr. Ing. Peter Horňak
dekan
publikované 10. 4. 2014
Oznam pre študentov a učiteľov HF.
Oznamujeme všetkým študentom Bc. a Ing. štúdia a učiteľom HF, že v stredu 7. 5. 2014 bude vyučovanie ako vo štvrtok.
publikované 10. 4. 2014
Oznam pre študentov denného štúdia HF o priebehu výúčby počas konania ŠVOK - METALURGIA 2014.
publikované 7. 4. 2014
Časový harmonogram konferencie METALURGIA 2014
publikované 25. 3. 2014
Ponuka práce - ArcelorMittal Ostrava
Záujemcovia kontaktujte prodekanku doc. Ing. Ivetu Vaskovú, PhD..
publikované 25. 3. 2014
Príručka pre končiacich študentov na HF TUKE
publikované 19. 3. 2014
ERASMUS+ - termín podania prihlášok do 1. 4. 2014
publikované 14. 3. 2014
ERASMUS + Informačný deň pre študentov
Úsek vonkajších vzťahov a marketingu TUKE pozýva študentov na prezentáciu programu Erasmus+. Nový program umožní absolvovať mobilitu na každom stupni vzdelávania ako aj stáž pre absolventov za určitých podmienok.
publikované 5. 3. 2014
Oznam pre končiace ročníky - zápis predmetov na štátne skúšky
publikované 19. 2. 2014
Informácie o štúdiu pre prvákov na Hutníckej fakulte TUKE.
publikované 27. 8. 2013