Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Veda a výskum -
VEDA A VÝSKUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY
Conferences
CONFERENCES ORGANIZED BY FACULTY OF METALLURGY TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE
Date Conferences Contact person
20. 4. 2016

Metallurgy 2016

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
+421 55 602 2307
maria.hezelova@tuke.sk
12. – 14. 4. 2016

Refractories, Furnaces and Thermal Insulations

prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
+421 55 602 2403
augustin.varga@tuke.sk

doc. Ing. Pavol Vadász, CSc.
+421 55 602 2806
pavol.vadasz@tuke.sk
20. – 22. 4.2016

METALLOGRAPHY 2016

doc. Dr. Ing. Peter Horňak
+421 55 602 2543
peter.hornak@tuke.sk
Ing. Marek Vojtko, PhD.
+421 55 602 2780
marek.vojtko@tuke.sk
24. - 25. 5. 2016

Quality and reliability of technical systems

doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
+421 55 602 2703
marek.solc@tuke.sk
8. - 9. 9. 2016

CORROSION IN POWER INDUSTRY 2016

doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
+ 421 55 602 2541
maria.hagarova@tuke.sk
Mgr. Maroš Halama, PhD.
+ 421 55 602 2537
maros.halama@tuke.sk
21. – 23. 9. 2016

Iron and Steelmaking 2016

prof. Ing. Mária Frohlichová, CSc.
+ 421 55 602 3152
maria.frohlichova@tuke.sk
4. - 5. 10. 2016 The interaction of the melt with the progressive anorganic materials

doc. Ing. Pavol Vadász, CSc.
+421 55 602 2806
pavol.vadasz@tuke.sk

16. - 20. 10. 2016 XXIth Slovak-Czech Spectroscopic Conference

doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.
+421 55 602 2304
silvia.ruzickova@tuke.sk

4. - 6. 11. 2016 Local Mechanical Properties 2016

Ing. Pavol Zubko, PhD.
+421 55 602 2784
pavol.zubko@tuke.sk

June 2017 PCM 2017 – Preparation of Ceramic Materials

prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
+ 421 55 602 2303
beatrice.plesingerova@tuke.sk