Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Veda a výskum -
VEDECKÉ KONFERENCIE

KONFERENCIE ORGANIZOVANÉ HUTNÍCKOU FAKULTOU TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

Dátum Podujatie Kontaktná osoba
15. 4. 2014

Metalurgia 2014

Ing. Zuzana Fečková, PhD.
+421 55/ 602 2318
zuzana.feckova@tuke.sk
8. - 10. 4. 2014

Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie

doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc.
: + 421 902 242 498
lukac@ismpo.sk
prof. Ing. Augustín Varga, CSc.
: + 421 55 / 602 2425
augustin.varga@tuke.sk
doc. Ing. Pavol Vadász, CSc.
: + 421 55 / 602 2806
pavol.vadasz@tuke.sk
21. – 22. 5. 2014

Deň doktorandov HF TU „Metallurgia Junior“

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
/Fax: + 421 55/ 602 2300
+ 421 55 / 602 2315
lubomir.pikna@tuke.sk
5. – 6. 6. 2014

Korózia v energetike

doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
+ 421 55 / 602 2541
maria.hagarova@tuke.sk
Mgr. Maroš Halama, PhD.
+ 421 55 / 602 2537
maros.halama@tuke.sk
12. - 13. 6. 2014

Materiál v inžinierskej praxi 2014

doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.
+ 421 55 / 602 2538
maria.mihalikova@tuke.sk
16. – 18. 9. 2014

Letná škola doktorandov inžinierstva a manažérstva kvality

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
+ 421 55 / 602 2559
kristina.zgodavova@tuke.sk
17. – 19. 9. 2014 Biotechnológie a kovy

prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD.
/Fax: + 421 55 / 602 2300
+ 421 55/ 602 2544
: jana.kadukva@tuke.sk

18. – 19. 9. 2014 Kvalita a predstihová inovácia

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
+ 421 55 / 602 2559
kristina.zgodavova@tuke.sk

22. – 24. 10. 2014 Iron and Steelmaking

prof. Ing. Jozef Kijac, CSc.
prof. Ing. Mária Frohlichová, CSc.
/Fax: + 421 55 / 602 3169
jozef.kijac@tuke.sk