Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Veda a výskum -
VEDA A VÝSKUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY
Conferences
CONFERENCES ORGANIZED BY FACULTY OF METALLURGY TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE
Date Conferences Contact person
14. 4. 2015

Metalurgia 2015

Ing. Zuzana Fečková, PhD.
+421 55/ 602 2318
zuzana.feckova@tuke.sk
21. 5. 2015

Deň doktorandov HF TU „Metallurgia Junior“

doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD.
/Fax: + 421 55/ 602 2300
+ 421 55 / 602 2315
robert.bidulsky@tuke.sk
4. – 5. 6. 2015

Korózia úložných zariadení

doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
+ 421 55 / 602 2541
maria.hagarova@tuke.sk
16. - 18. 6. 2015

PKM 2015 – Príprava keramických materiálov

doc. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
+ 421 55 / 602 2541
beatrice.plesingerova@tuke.sk
17. – 18. 9. 2015

Letná škola doktorandov inžinierstva a manažérstva kvality

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
+ 421 55 / 602 2559
kristina.zgodavova@tuke.sk
23. – 25. 9. 2015 Energetické premeny v priemysle

doc. Ing. Ján Kizek, PhD.
Ing. Anna Oravcová
/Fax: + 421 55 / 602 2416
jan.kizek@tuke.sk
anna.oravcova@tuke.sk
epvp.kpat@gmail.com

30. 9. - 2. 10. 2015 CSTI2015 – Corrosion and Surface Treatment in Industry 2015

Mgr. Maroš Halama, PhD.
/Fax: + 421 55 / 602 2537
maros.halama@tuke.sk
csti2015@tuke.sk

október 2015 Iron and Steelmaking

prof. Ing. Jozef Kijac, CSc.
prof. Ing. Mária Frohlichová, CSc.
/Fax: + 421 55 / 602 3169
jozef.kijac@tuke.sk

október 2015 Quo Vadis Zlievarenstvo

doc. Ing. Peter Futáš, PhD.
: + 421 55 / 602 3169
peter.futas@tuke.sk
iveta.vaskova@tuke.sk

4. – 9. 10. 2015 Gudenau International Symposium

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.
: + 421 55 / 602 2428
tomas.havlik@tuke.sk

november 2015 Local Mechanical Properties 2015

prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.
: + 421 55 / 602 2785
ladislav.pesek@tuke.sk

12. – 14. 4. 2016 Žiaromateriály, pece a tepelné izolácie/ Refractories, Furnaces and Thermal Insulations

doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc.
: +421 902 242 498
lukacladislav19@gmail.com

doc. Ing. Pavol Vadász, CSc.
: +421 55 602 2806
pavol.vadasz@tuke.sk

prof. Augustín Varga, CSc.
: +421 55 602 2403
augustin.varga@tuke.sk

september 2016 XXI. Slovensko-Česká spektroskopická konferencia

doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.
: + 421 55 / 602 2304
silvia.ruzickova@tuke.sk