Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Fakulta - Aktuality
AKTUALITY
Názory odborníkov z praxe na otázky, prečo študovať na Hutníckej fakulte
dr. h. c. Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.


"Bez ocele si ľudstvo ešte dlho neporadí a od toho, ako kvalitne dokážeme vyrábať, ako budeme konkurencieschopní, záleží aj budúcnosť Slovenskej republiky. Ak by som sa mal vyjadriť smerom k študentom či záujemcom o štúdium, musím povedať veľmi jednoducho,zdarné absolvovanie Hutníckej fakulty pre každého úspešného absolventa vytvorí kvalitnejší priestor na získanie zamestnania, ako štúdium na mnohých iných fakultách, ktoré produkujú absolventov pre úrady práce."

Čítajte viac z rozhovoru...
Ing. Peter Magvaši, CSc., hosť. prof.
predseda vedeckotechnickej rady CEIT, a.s., ŽILINA


"Materiály sú súčasťou vesmíru, sú vecnejšie a nemenené ako všetky ideológie, manažérske metódy, politologické táraniny, ekonomické špekulácie a právnické kľučky. Železo, meď, nikel, cín, horčík, uhlík, vodík, kyslík sú aj na iných planétach. Pochopte, že pokrok ľudstva bol vždy spojený s ovládnutím materiálov."

Čítajte viac z rozhovoru...
Ing. Ladislav Horvath, PhD.
Manager, Safety, Technology and Environment - World Steel Association


"Hutníctvo je jedna z najrozmanitejších oblastí z pomedzi technických smerov v rámci univerzity, študenti majú možnosť študovať spomedzi 8 katedier a v rámci katedier sa špecializovať v rôznych častiach tohto odvetvia. Veľká časť študentov si nájde uplatnenie po ukončení štúdia vo svojom odbore, čo je asi najdolezitejsie kriterium pre každého absolventa."

Čítajte viac z rozhovoru...
Ing. Norbert Smekal,
Iron Market Manager, Market & Product Development Department - Calderys


"V dnešnej dobe je nutnosť cestovať za prácou skôr samozrejmosťou než výnimkou, neraz ľudia cestuju za prácou aj do zahraničia. Preto si myslím, že absolventi by sa mali zdokonaľovať v jazykoch ako počas štúdia na vysokej škole tak aj po ňom. Taktiež sa netrba báť poobhliadnúť sa aj po zahraničných ponukách alebo rôznych stážiach v zahraničí."

Čítajte viac z rozhovoru...
Oznam
Na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác.
publikované 19. 9. 2014
Návšteva v Bruseli
Hutníci Bc. Peter Príslupčák a Bc. Patrícia Čeginíková na návšteve v Bruseli
publikované 8. 9. 2014
Oznam
Na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác.
publikované 21. 7. 2014
Oznam
Na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác.
publikované 19. 6. 2014
Medzinárodná konferencia TOP 2014
Jubilejný dvadsiaty ročník medzinárodnej konferencie “Technika ochrany prostredia – TOP” je za nami. Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov z Hutníckej fakulty TUKE si odniesla okrem poznatkov aj ocenenia.
publikované 19. 6. 2014
Oznam
Hutnícka fakulta vypisuje 2. kolo príjmacieho konania pre 1. stupeň (Bakalárskeho) štúdia
publikované 4. 6. 2014
Pozvánka
Dňa 11. 6. 2014 sa uskutoční seminár k 230. výročiu narodenia Gabriela Mikuláša Svajczera.
publikované 2. 6. 2014
Úspech študentov Hutníckej fakulty na medzinárodnej súťaži
V dňoch 5.5. 2014 až 7.5.2014 sa naši študenti Pavol Angelovič, René Berta, Andrej Kulikov a Ján Kvaka z Katedry pecí a teplotechniky, zúčastnili regionálneho kola medzinárodnej inžinierskej súťaže EBEC 2014, kde získali v kategórii „Team Design“ tretie miesto.
publikované 14. 5. 2014
Doplňujúce prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium ÚGT SAV.
publikované 09.01.2014
Hodnotenie ARRA
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila v poradí už deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2012.
publikované 28.11.2013
Zábavno-technické centrum Steel Park - Kreatívna fabrika bolo oficiálne otvorené
Zábavno-technické centrum Steel Park - Kreatívna fabrika, ktoré vzniklo na podporu kreativity v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, bolo oficiálne otvorené dňa 4. októbra 2013.
publikované 16.11.2013