Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Fakulta - Aktuality
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY
AKTUALITY
Výučba TV v LS 2015/2016
Výučba telesnej výchovy v letnom semestri pre študentov TU z dôvodu konania Zimnej univerziády začne až 22.02.2016.
Zápis na TV bude v Maise prístupný od 8.02.2016 od 15,00 hodiny.
publikované 5. 2. 2016MV
Správy RTVS
Správy RTVS dnes o 16.00 - krátky záznam zo včerajšieho stretnutia (od 1:50 min.)
publikované 4. 2. 2016IV
Privítanie členov baníckych a hutníckych spolkov v Národnej rade
publikované 4. 2. 2016IV
Od 1.2.2016 sa katedry v rámci zmeny organizačnej štruktúry transformovali do Ústavu metalurgie, Ústavu materiálov a Ústavu recyklačných technológií
publikované 1. 2. 2016 DO
Zimná univerziáda 2016
publikované 28. 1. 2016 IV
Nové číslo Bulletinu SAIA
Na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla sú stáže a pracovné pobyty. Bulletin SAIA 1/2016 si môžete prečítať/stiahnut na:
publikované 23. 1. 2016 MR
Perspektívnosť a relevantnosť študijných programov pre potreby praxe
publikované 14. 1. 2016 DO
Doc. Pokorný členom výboru pre spoluprácu so Spojeným ústavom jadrových výskumov
Doc. Pokorný bol menovaný za člena Výboru pre koordináciu spolupráce SR so Spojeným ústavom jadrových Výskumov v Dubne (Ruská federácia). Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) je medzinárodná medzivládna organizácia založená 26. marca 1956 s cieľom zjednotenia úsilia a materiálneho potenciálu členských štátov pri výskume fundamentálnych vlastností hmoty. Nachádza sa v meste Dubna situovanom v Moskovskej oblasti. V súčasnosti má SÚJV 18 riadnych členských štátov – Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Kazachstan, KĽDR, Kuba, Moldavsko, Mongolsko, Poľsko, Ruská federácia, Slovensko, Ukrajina, Uzbekistan a Vietnam. Okrem nich má 5 asociovaných členov – Egypt, Juhoafrická republika, Maďarsko, Nemecko a Srbsko.
Slovenská republika je riadnym členom SÚLV od 1. januára 1993, ale spolupráca prebiehala už v rámci bývalého ČSSR, ktoré patrilo medzi zakladajúcich členov SÚLV. Čo sa týka účasti na aktivitách SÚJV a spoločnej práce patrí SR medzi krajiny s popredným postavením. Svedčia o tom aj mnohí slovenskí (a predtým československí) pracovníci menovaní do vedúcich funkcií SÚJV.
publikované 5. 1. 2016 DO
Poďakovanie
publikované 15. 12. 2015 IV
Výskumné centrum PROMATECH Brokersky deň
Výskumné centrum PROMATECH bolo vytvorené realizáciou projektu Operačného programu výskum a vývoj spolufinancovaného zo zdrojov EÚ, ktorý realizuje Slovenská akadémia vied a partneri: Ústav materiálového výskumu SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, Ústav geotechniky SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach.
Radi Vás privítame v priestoroch novej budovy Pavilónu materiálových vied na Watsonovej 47 v Košiciach na Brokerskom dni.
publikované 1. 12. 2015 MR
Hutnícka fakulta na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2015
Hutnícka fakulta predstavila svoje študijné programy na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2015, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. - 26. októbra 2015 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Fakulta oslovila návštevníkov aj zaujímavým razením mincí, ktoré si účastníci veľtrhu mohli osobne vyskúšať.
publikované 30. 11. 2015 MR
Viceprezident U.S.Steel Košice, s.r.o.
Viceprezident U.S.Steel Košice, s.r.o. David Hathaway a Ing. V. Kokarda sa zúčastnili 12.11.2015 prehliadky laboratórií aj na Hutníckej fakulte TUKE, výsledkom čoho by mala byť plodná spolupráca. Jednalo sa o: Laboratórium s vodným modelom plynulého odlievania ocele a Laboratórium na Katedre tvárnenia kovov.
publikované 27. 11. 2015 IV
NAJLEPŠIE VYSOKÉ ŠKOLY NA SLOVENSKU V ROKU 2015
Prinášame najnovšie hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Pozrite si, ktoré fakulty sú najlepšie v roku 2015 a ktorí absolventi majú najmenšie problémy pri uplatnení sa na trhu práce.
publikované 25. 11. 2015 IV
Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá v poradí už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2014.
publikované 25. 11. 2015 IV
Žiarové zinkovanie - seminár
Dňa 23.11.2015 o 13:30 hod. sa v konferenčnej miestnosti v univerzitnej knižnici uskutoční seminár organizovaný Hutníckou fakultou v spolupráci s AČSZ na tému:

Žiarové zinkovanie

Prednášajúci: Ing. Petr Strzyž (riaditeľ Asociace českých a slovenských zinkoven).
publikované 19. 11. 2015 MR
Šachťák

Hutníčky, Hutníci, priatelia Hutníckej fakulty,
v mene organizačného výboru, vás všetkých pozývame na tohtoročný Šachťák, ktorý sa znova uskutoční v priestoroch Spoločenského pavilóna.
V rámci programu vystúpi exkluzívne pre Šachťák 2015 skupina PAPAJAM & LED tanečník Hokky, na ľudovú nôtu zahrá a zatancuje FS Vranovčan a chýbať nebude ani ukážka bojového tanca - Capoeira. O dobrú tanečnú zábavu počas voľného programu sa postará DJ Martino.

PREDAJ LÍSTKOV začne 29.10. po 14:0 0:
Študijne oddelenie HF
Vysokoškolská 4, 209 - Ing. Fedoriková
ŠD Jedlíkova 5, D 311- Michal Ivor

V cene lístka, tak ako po minulé roky bude zahrnuté občerstvenie formou švédskych stolov a Božský nápoj (pivo).
Objednávka stravných jednotiek je možná len do 16.11. 2015, preto Vás žiadam, aby ste kúpu lístka neodkladali na posledný týždeň.
Ponúkame možnosť zakúpenia V.I.P. lístka v hodnote 30 eur.
Objednávka V.I.P. lístka na:
mail: SACHTAK.HF@gmail.com
tel: 0911 820 248
Fb: Peter Priso Prislupčák

Neváhajte a príďte sa zabaviť na atmosférou najkrajší ples široko ďaleko.
Zdar Boh.

publikované 3. 11. 2015IV
PAPAJAM - Šachťák 19.11.2015

Pozvánka: Aj skupina PAPAJAM Vás všetkých pozýva na Šachťák
Zdar Boh
publikované 11. 11. 2015IV
Erasmus+ "The European Academic Network for Open Innovation OI-NET"
Katedra integrovaného manažérstva je partnerom v projekte Erasmus+ "The European Academic Network for Open Innovation OI-NET". V rámci projektu bol vyvinutý multidisciplinárny študijný materiál pre kurz s názvom Otvorené inovácie , ktorý je určený doktorandom v študijných odboroch:
  • Kvalita produkcie;
  • Priemyselné inžinierstvo;
  • Biomedicínske inžinierstvo;
  • Kybernetika a informačno-riadiace systémy;
  • Verejná správa a regionálny rozvoj;
Dňa 4.11.2015 bolo zahájené testovanie výučby a študijných materiákov pod vedením prof. Ing. Kristíny Zgodavovej, PhD. a Ing. Matúša Kiselu, PhD. Výučba prebieha kombinovane, priamou a dištančnou formou do konca zimného semestra 2015/2016.
Do kurzu sa prihlásilo 14 študentov. Fotografie z prvého stretnutia sú v prílohe.
publikované 3. 11. 2015KZ
Enterprise Slovakia
VÝZVA pre študentov a výskumných pracovníkov: Hackathon s SPP a ENELom pod zaštitou Ministerstva hospodárstva SR
publikované 3. 11. 2015MV
VZDELÁVACIE CENTRA NA HUTNÍCKEJ FAKULTE
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vznikol ako reakcia na potrebu lepšie prepojiť VŠ vzdelávanie s potrebami trhu práce a identifikovať a podporiť tie študijné programy, ktoré sú najžiadanejšie trhom práce v podnikovej sfére, najmä v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR.
Nové vzdelávacie centrá na Hutníckej fakulte (článok HaloTU) viď. str.20
Zoznam kníh v centrách tu.
publikované 25. 10. 2015 aktualizovaná informácia z 30.04.2015 ML_PD
Hutnícka fakulta na vedeckej roadshow
Dňa 19.10. 2015 sa v Aule maxima uskutočnila vedecká roadshow, ktorej súčasťou bola ja Hutnícka fakulta TUKE. Cieľom tohto podujatia je priblížiť žiakom posledných ročníkov základných škôl a všetkým stredoškolákom fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu.
publikované 21. 10. 2015 DO
Akademici v Banskej Štiavnici 2015
V piatok 09.10. 2015 sa uskutočnilo tradičné podujatie Akademici v Banskej Štiavnici ktorého súčasťou bola aj Hutnícka fakulta. V rámci podujatia sa uskutočnila slávnosť pri plastike venovanej založeniu Banskej akadémie, sprievod k areálu pôvodných budov Banskej a lesníckej akadémie a slávnosti vo vestibuloch na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho.
publikované 15. 10. 2015 DO
Podpora vysokoškolských projektov 2016 (4. ročník) - Grantová výzva k predloženiu žiadosti o grant
Pokračovanie 4.ročníka Grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne pre vysokoškolské projekty "Podpor školu nápadom", ktorého cieľom je podpora vzdelávacích projektov z rôznych oblastí ako napríklad publikačná činnosť škôl, podpora študentských médií, skvalitnenie vyučovacieho procesu, či študentské projekty zamerané na širokú verejnosť. Finančnú podporu získajú tie projekty vysokých škôl a univerzít, ktoré v študentskom hlasovaní cez pripravenú aplikáciu dostanú najväčší počet hlasov.
Finančnú podporu získajú tie projekty vysokých škôl a univerzít, ktoré v študentskom hlasovaní cez pripravenú aplikáciu dostanú najväčší počet hlasov. Z nadácie bude na tento účel prerozdelená celková suma 30 tisíc eur.
Prijímanie projektov je aktívne od 12.októbra 2015 na http://podatelna.slsp.sk/authake/user/register (Program: Vysokoškolský grant 2015/2016).
Študenti môžu hlasovať za projekty a tak podporiť projekt svojej školy a prispieť k jeho realizácií na www.space.sk/vsprojekty.
Tento ročník sme otvorili nielen pre projekty univerzít a fakúlt, ale aj pre študentské organizácie a združenia aktívne pri slovenských univerzitách.
Projekty budú vyhodnocované v troch termínoch: 31. december 2015, 31. marec 2016 a 30. jún 2016. V každom termíne uzávierky budú automaticky podporené tri projekty s najväčším počtom hlasov. Zo všetkých hlasujúcich aj tento rok vyžrebujeme výhercu zaujímavej ceny. Pre 4.ročník sme pripravili iPhone6. Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšie zaujímavé projekty aj v tomto roku. viac informácií je dostupných na www.space.sk/vsprojekty
publikované 14. 10. 2015 MV
Hutníci na exkurzii v zahraničí
V dňoch 5.-7.10.2015 sa konala zahraničná exkurzia študentov perspektívných študijných programov Spracovanie a recyklácia odpadov a Tvárnenie kovov Hutníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach vo výrobných spoločnostiach Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., Přibram a ZEVO -Malešice ( Spaľovňa), Praha v Českej Republike. Cieľom exkurzie bolo získať reálnu predstavu výroby neželezných kovov-výroby olova, recyklácie priemyselných a komunálnych odpadov a tiež environmentálnych aspektov výrobných prevádzok týchto spoločností.
publikované 14. 10. 2015 DO
Noc výskumníkov 2015
Na podujatí Noc výskumníkov 2015, ktoré sa uskutočnilo 25. Septembra v OC Optima, prezentovala Hutnícka fakulta TUKE dve aktivity s názvami: "Odpad ako výhodná surovina" a "Triedenie plastových odpadov podľa hustoty". Ako získam z nefunkčného mobilného telefónu zlato, železo a iné kovy? Ako oddelím rôzne typy plastov od kovov? Tak na takéto a podobné typy otázok sa deti, študenti ale aj dospelí mohli dozvedieť v našich stánkoch. Deti sa mohli aktívne podieľať pri zostavovaní a skúšaní experimentov ako sú magnetická separácia, separácia plastov na základe hustoty, zrážanie kovov a cementácia. Po absolvovaní celého výkladu deti vyplnili test, v ktorom si preverili získané vedomosti. Za správne vyplnený test deti dostavali odmeny v podobe skladnosti, maľovaniek a podobne. Toto podujatie bola príležitosť pre deti, mladých ľudí ale aj dospelých sa na chvíľu stať vedcom a zažiť pocit z novoobjavených veci. Radosť v očiach deti z nového a túžba dozvedieť sa viac bola odmenou nielen pre prezentujúcich vedcov ale aj samotných rodičov deti. Pre Hutnícku fakultu TUKE to bola príležitosť motivovať mladých ľudí vybrať si svoje budúce povolanie.
publikované 14. 10. 2015 DO
ODBORNÁ KONFERENCIA ŽP VVC 2015
Pri príležitosti 175. výročia založenia podbrezovských železiarní sa pod záštitou generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová Ing. Vladimíra Sotáka s podporou Výskumného ústavu zváračského Priemyselného inštitútu SR v dňoch 21. až 23. septembra 2015 uskutočnila v hoteli Stupka na Táľoch Odborná konferencia ŽP VVC 2015. Čítaj viac
publikované 1. 10. 2015 IV
10.ročník súťaže Zlatý mravec
V súťaži Zlatý mravec 2015 sa udeľujú ocenenia najlepším projektom v oblasti odpadového hospodárstva. Jednou z kategórií súťaže je i Študentský projekt (bakalárske, diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl tematicky súvisiace s odpadovým hospodárstvom). Termín predkladania prihlášok: do 16.októbra 2015. Na víťaza čaká finančná odmena vo výške 400 € (podporuje Volkswagen Slovakia a.s.). Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie vyplnenej prihlášky a samotnej práce. Tieto úkony môže vykonať aj školiteľ, je potrebné však uviesť kontakty na študenta. Zaslané práce posudzuje odborná komisia zostavená vyhlasovateľmi súťaže na základe dodaných podkladov (nie je potrebná prezentácia zo strany študentov). Vyhlasovanie víťazov všetkých kategórií súťaže Zlatý mrave 2015 sa uskutoční 12.11.2015 v rámci 11.medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015 v kongresovom centre Technopol v Bratislave.
Dokumenty na stiahnutie:
publikované 30. 9. 2015 DO
Kvalita vzdelávania
Nadácia Tatra banky otvorila grantový program, ktorého cieľom je skvalitniť vzdelávacie procesy na vysokých školách prostredníctvom nových moderných poznatkov a informácií z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
publikované 26. 9. 2015
ATMOSFÉRA, KTORÚ SA OPLATÍ ZAŽIŤ
V atmosfére, ktorú sa oplatí zažiť, aj keď sa z oblohy spustil dážď, sa niesol tradičný, vyše dve hodiny trvajúci Salamandrový sprievod ulicami Banskej Štiavnice, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Do pohybu sa dal krátko po devätnástej hodine. V predvoji historického sprievodu kráčala spolu s ďalšími zástupcami stavovských povolaní i neprehliadnuteľná skupina košických hutníkov spolu s dychovou hudbou Kodurka a mažoretkami, oslavy prišli pozdraviť aj študenti Hutníckej fakulty a Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Výnimočnú procesiu historických veselých i vážnych postáv, ktorá potom nasledovala, založili dávno študenti slávnej banskej akadémie. Na jej čele kráčal pastier s pomocníkmi nesúc na rukách zlatú jaštericu. Predstavovali povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických strieborných a zlatých rúd, ktoré položili základ baníctvu a mestu. Nechýbali študenti akadémie, komorský gróf, zástupcovia rôznych konfesií, vojaci, ale ani výjavy zo svadby či pohrebu. Unikátne živé divadlo...
publikované 18. 9. 2015
PRÍRUČKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV
publikované 19. 8. 2015
Informácie o štúdiu 2015 - 2016
publikované 19. 8. 2015
Stretnutie prof. Ing. Karla Tomáška, CSc., bývalého dekana Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach u dekanky fakulty
Dňa 7. júla 2015 dekanka fakulty, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., prijala prof. Ing. Karla Tomáška, CSc., pri príležitosti ukončenia jeho dlhoročného pôsobenia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Čítaj viac
publikované 8. 7. 2015
Ponuka Jagelonskej univerzity v Krakowe v ramci Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships
publikované 15. 6. 2015
Hutnícka fakulta na Family Safety Day 2015
Hutnícka fakulta sa v sobotu 06. júna 2015 zúčastnila na podujatí Family Safety Day s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama? v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Išlo o už štvrtý ročník podujatia, ktoré je určené len pre zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a dcérskych spoločností a ich rodiny. Hutnícka fakulta prezentovala vo svojom stánku rôzne atrakcie a laboratórne experimenty ako razenie pamätných mincí fakulty, maľovanie sadrových odliatkov, tajné písmo, výroba kovových náramkov, súťaž v pipetovaní, kyslosť/zásaditosť, experimenty s výrobou elektriny a promócie mladých hutníkov. Do stánku fakulty zavítal aj nový prezident spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso.
 
publikované 15. 6. 2015
Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE na HF
Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., uskutočnil školenie k web stránke Metalurgia železa, ocele a ferozliatin (Interaktívna medzinárodná databáza webových portálov), čo je jedným z výsledkov projektu v rámci aktivity 4.3. Networking a spolupráca pri výmene skúseností a implementácia výsledkov výskumu a vývoja projektu Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE, kód ITMS projektu: 26110230070. Hutnícka fakulta je zapojená do riešenia projektu, ktorý Technická univerzita v Košiciach získala v rámci opatrenia: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
publikované 8. 6. 2015
200. výročie profesora Antona Leopolda Ruprechta
Profesor Anton Leopold Ruprecht bol profesorom na najstaršej montánnej vysokej škole vo svete zriadenej Rakúsko – Uhorskou cisárovnou Máriou Teréziou 16.12.1762 v Banskej Štiavnici s názvom Banská akadémia. Zastával pozíciu vedúceho prvej katedry „Katedra chémie, mineralógie a metalurgie“ zriadenej na Banskej akadémii.
publikované 5. 6. 2015
Deň fakulty
Dňa 3. 6. 2015 sa uskutočnila akcia v Herľanoch - Deň Hutníckej fakulty.
publikované 3. 6. 2015
Pracovné pozície v spoločnosti Fundería Condals
Fundería Condals, foundry leader for the automotive industry safety parts, requires for its new plant in Slovakia the following jobs with potential technical and professional development, offering stable and promising future work.
publikované 30. 5. 2015