Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Fakulta - Aktuality
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


AKTUALITY
PREČO ŠTUDOVAŤ NA HUTNÍCKEJ FAKULTE

publikované 23. 4. 2016 DO
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ABSOLVENTOV Ing. štúdia
publikované 18. 5. 2016 GM
Komisie pre štátne skúšky na Hutníckej fakulte
Komisie pre štátne skúšky Ing. štúdia denná a externá forma v akad. roku 2015/2016 - termín, čas a miestnosť konania
publikované 17. 5. 2016 GM
RAVEN a.s. - absolventský program
Ponuka práce prichádza vo forme absolventského programu, ktorý zastrešuje firma – RAVEN a.s. Cieľom absolventského programu je ponúknuť zamestnanie študentom, ktorí hľadajú svoje uplatnenie po ukončení štúdia a zároveň nie sú ešte presne rozhodnutí ktorá pracovná oblasť by ich ,,napĺňala“ (technická, ekonomická, obchodná, personálna ).
publikované 12. 5. 2016 MV
"International Natural Sciences Tournament 2016"
Zapojenie študentov Hutníckej fakulty do medzinárodnej vedeckej súťaže.
publikované 10. 5. 2016 MV
Surovinová politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku
Pozvánka na konferenciu - Surovinová politika, ťažba a spracovanie nerastných surovín na Slovensku pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, 040 01 Košice
Dátum konania: 12. - 13. máj 2016
publikované 25. 4. 2016 IV
Andrássyho deň II
Banícke múzeum v Rožňave, Združenie Slovenská železná cesta a Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Vás pozývajú v rámci Medzinárodného dňa múzeí a galérií na
Andrássyho deň II
.


publikované 2. 5. 2016 IV
Príručka pre končiacich študentov Bc. a Ing. štúdia na HF TUKE v akad. roku 2015/2016
Milí budúci absolventi, prostredníctvom tejto informačnej brožúry by sme Vám chceli priblížiť informácie, ktoré počas štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity Vám pomôžu k úspešnému ukončeniu bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
publikované 2. 5. 2016 GM
Identifikačné karty
Informácie pre študentov končiacich ročníkov
publikované 25. 4. 2016 IV
Ponuka práce pre absolventov Hutníckej fakulty
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody v súčasnosti vytvára podmienky pre uplatnenie absolventov vysokých škôl technického zamerania.
publikované 29. 4. 2016 IV
Návšteva zo spoločnosti Železara Smederevo d.o.o.
Dňa 05. apríla zavítali na návštevu zástupcovia spoločnosti Železara Smederevo d.o.o. Medzi prítomnými bol aj Song Sihai vicemanažér spoločnosti HESTEEL GROUP a Ing. Peter Kamarás. Zástupcov privítala dekanka Hutníckej fakulty doc. Vasková. Po úvodných rozhovoroch si návšteva vyrazila pamätnú mincu fakulty a nasledovala obhliadka vybraných priestorov fakulty.
publikované 29. 4. 2016 DO
Hutnícka fakulta na výstave v Charkove, Ukrajina
V dňoch 06. až 10 apríla sa Hutnícka fakulta zapojila do propagácie štúdia fakulty na Ukrajine v meste Charkov, kde sa konala výstava s názvom „EDUCATION OF SLOBOZHANSCHINA AND STUDY ABROAD – 2016”. Tejto výstavy sa zúčastnil prodekan doc. Oráč a študentka 2. ročníka inžinierskeho štúdia Maryna Kyslytsyna, ktorá pochádza priamo z Charkova. Na tomto podujatí sme sa zúčastnili za TUKE spolu so Strojníckou fakultou. Okrem tohto podujatia sme absolvovali aj návštevy stredných škôl, kde sme prezentovali možnosti štúdia na našej fakulte. Chceli by sme poďakovať vedeniu TUKE, že finančne zabezpečilo našu účasť na tejto výstave a zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomohli počas nášho pobytu v Charkove.
publikované 29. 4. 2016 DO
Deviate stretnutie baníckych miest a obcí Slovenska
Prijmite pozvanie do mesta s bohatou baníckou históriou.
Banícky pozdrav „Zdar boh!“ sa po stáročia dedí z pokolenia na pokolenie a všetci dobre vieme, že zachováva svedectvá a prebúdza históriu.
publikované 25. 4. 2016 IV
Futbalový turnaj o pohár dekana SjF
Dňa 4.5.2016 sa bude konať 10. ročník futbalového turnaja o pohár dekana Strojníckej fakulty. Aj tento rok sa pokúsi Hutnícka fakulta obhájiť 1. miesto z minulého ročníka.
publikované 25. 4. 2016 IV
Anketa - hodnotenie zimného semestra 2015/2016
Aj ty sa môžeš zapojiť do ankety hodnotenia zimného semestra 2015/2016. Termín do 15.5.2016.publikované 8. 2. 2016MV
Návšteva študentov z Kazachstanu
Hutnícku fakultu navštívili dňa 22. apríla 2016 študenti z Kazachstanu z Karaganda State Technical Univesity, Machinery building faculty, Department of Metallurgy, Materials Studies and Nanotechnologies.
publikované 23. 4. 2016 MR
Deň otvorených dverí na Hutníckej fakulte 20. apríla 2016.
Hutnícka fakulta organizuje Deň otvorených dverí.

Fotogaléria
publikované 22. 4. 2016 DO
Metalurgia 2016
Hutnícka fakulta nadväzuje na svoju dobrú tradíciu.


Vyhodnotenie ŠVOK 2016
Fotogaléria
publikované 22. 4. 2016 MH
Nové číslo Bulletinu SAIA
Na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Juhoafrickej republike. Bulletin SAIA 4/2016 si môžete prečítať/stiahnut na:
publikované 14. 4. 2016 MR
Prednáška Národný metrologický systém Slovenskej republiky
Dňa 30.03. 2016 sa uskutočnila prednáška Ing. Zbyněka Schreiera, CSc., riaditeľa odboru metrológie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na tému "Národný metrologický systém Slovenskej republiky".
publikované 4. 4. 2016 DO
Ponuka štúdia na Hutníckej fakulte
Hutnícka fakulta v rámci Technickej univerzity v Košiciach ponúkala možnosť štúdia na fakulte aj na "Trhu práce" Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorá trh práce organizovala.
Záujemcovia o štúdium na fakulte mohli aj tu využiť možnosť získať informácie o štúdiu.
publikované 10. 03. 2016 DO

Štipendijný program spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
Podpora vzdelávania je súčasťou zodpovedného postoja k rozvoju regiónu od začiatku podnikania U. S. Steel na Slovensku. Firma dlhodobo spolupracuje najmä s lokálnymi vysokými a strednými technickými školami. Štipendijný program U. S. Steel Košice vznikol s ambíciou systematicky sa venovať podpore vysokoškolských študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami.
publikované 10. 03. 2016 DO
Oznam pre študentov
Doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti
publikované 16. 2. 2016 GM
Oznam pre učiteľov HF
Kurz vysokoškolskej pedagogiky pre učiteľov TUKE.
publikované 16. 2. 2016 GM
Firmám chýbajú kvalifikovaní ľudia
ŽIAR NAD HRONOM. Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom plánuje v budúcom školskom roku zdvojnásobiť počet učebných miest v systéme duálneho vzdelávania.
publikované 14. 2. 2016IV
Správy RTVS
Správy RTVS dnes o 16.00 - krátky záznam zo včerajšieho stretnutia (od 1:50 min.)
publikované 4. 2. 2016IV
publikované 4. 2. 2016IV
Od 1.2.2016 sa katedry v rámci zmeny organizačnej štruktúry transformovali do Ústavu metalurgie, Ústavu materiálov a Ústavu recyklačných technológií
publikované 1. 2. 2016 DO
Perspektívnosť a relevantnosť študijných programov pre potreby praxe
publikované 14. 1. 2016 DO
Doc. Pokorný členom výboru pre spoluprácu so Spojeným ústavom jadrových výskumov
Doc. Pokorný bol menovaný za člena Výboru pre koordináciu spolupráce SR so Spojeným ústavom jadrových Výskumov v Dubne (Ruská federácia). Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) je medzinárodná medzivládna organizácia založená 26. marca 1956 s cieľom zjednotenia úsilia a materiálneho potenciálu členských štátov pri výskume fundamentálnych vlastností hmoty. Nachádza sa v meste Dubna situovanom v Moskovskej oblasti. V súčasnosti má SÚJV 18 riadnych členských štátov – Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Kazachstan, KĽDR, Kuba, Moldavsko, Mongolsko, Poľsko, Ruská federácia, Slovensko, Ukrajina, Uzbekistan a Vietnam. Okrem nich má 5 asociovaných členov – Egypt, Juhoafrická republika, Maďarsko, Nemecko a Srbsko.
Slovenská republika je riadnym členom SÚLV od 1. januára 1993, ale spolupráca prebiehala už v rámci bývalého ČSSR, ktoré patrilo medzi zakladajúcich členov SÚLV. Čo sa týka účasti na aktivitách SÚJV a spoločnej práce patrí SR medzi krajiny s popredným postavením. Svedčia o tom aj mnohí slovenskí (a predtým československí) pracovníci menovaní do vedúcich funkcií SÚJV.
publikované 5. 1. 2016 DO
Viceprezident U.S.Steel Košice, s.r.o.
Viceprezident U.S.Steel Košice, s.r.o. David Hathaway a Ing. V. Kokarda sa zúčastnili 12.11.2015 prehliadky laboratórií aj na Hutníckej fakulte TUKE, výsledkom čoho by mala byť plodná spolupráca. Jednalo sa o: Laboratórium s vodným modelom plynulého odlievania ocele a Laboratórium na Katedre tvárnenia kovov.
publikované 27. 11. 2015 IV
NAJLEPŠIE VYSOKÉ ŠKOLY NA SLOVENSKU V ROKU 2015
Prinášame najnovšie hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Pozrite si, ktoré fakulty sú najlepšie v roku 2015 a ktorí absolventi majú najmenšie problémy pri uplatnení sa na trhu práce.
publikované 25. 11. 2015 IV
Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2015
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predkladá v poradí už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2014.
publikované 25. 11. 2015 IV
IV
VZDELÁVACIE CENTRA NA HUTNÍCKEJ FAKULTE
Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vznikol ako reakcia na potrebu lepšie prepojiť VŠ vzdelávanie s potrebami trhu práce a identifikovať a podporiť tie študijné programy, ktoré sú najžiadanejšie trhom práce v podnikovej sfére, najmä v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR.
Nové vzdelávacie centrá na Hutníckej fakulte (článok HaloTU) viď. str.20
Zoznam kníh v centrách tu.
publikované 25. 10. 2015 aktualizovaná informácia z 30.04.2015 ML_PD
Hutnícka fakulta na vedeckej roadshow
Dňa 19.10. 2015 sa v Aule maxima uskutočnila vedecká roadshow, ktorej súčasťou bola ja Hutnícka fakulta TUKE. Cieľom tohto podujatia je priblížiť žiakom posledných ročníkov základných škôl a všetkým stredoškolákom fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu.
publikované 21. 10. 2015 DO
Akademici v Banskej Štiavnici 2015
V piatok 09.10. 2015 sa uskutočnilo tradičné podujatie Akademici v Banskej Štiavnici ktorého súčasťou bola aj Hutnícka fakulta. V rámci podujatia sa uskutočnila slávnosť pri plastike venovanej založeniu Banskej akadémie, sprievod k areálu pôvodných budov Banskej a lesníckej akadémie a slávnosti vo vestibuloch na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho.
publikované 15. 10. 2015 DO
Podpora vysokoškolských projektov 2016 (4. ročník) - Grantová výzva k predloženiu žiadosti o grant
Pokračovanie 4.ročníka Grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne pre vysokoškolské projekty "Podpor školu nápadom", ktorého cieľom je podpora vzdelávacích projektov z rôznych oblastí ako napríklad publikačná činnosť škôl, podpora študentských médií, skvalitnenie vyučovacieho procesu, či študentské projekty zamerané na širokú verejnosť. Finančnú podporu získajú tie projekty vysokých škôl a univerzít, ktoré v študentskom hlasovaní cez pripravenú aplikáciu dostanú najväčší počet hlasov.
Finančnú podporu získajú tie projekty vysokých škôl a univerzít, ktoré v študentskom hlasovaní cez pripravenú aplikáciu dostanú najväčší počet hlasov. Z nadácie bude na tento účel prerozdelená celková suma 30 tisíc eur.
Prijímanie projektov je aktívne od 12.októbra 2015 na http://podatelna.slsp.sk/authake/user/register (Program: Vysokoškolský grant 2015/2016).
Študenti môžu hlasovať za projekty a tak podporiť projekt svojej školy a prispieť k jeho realizácií na www.space.sk/vsprojekty.
Tento ročník sme otvorili nielen pre projekty univerzít a fakúlt, ale aj pre študentské organizácie a združenia aktívne pri slovenských univerzitách.
Projekty budú vyhodnocované v troch termínoch: 31. december 2015, 31. marec 2016 a 30. jún 2016. V každom termíne uzávierky budú automaticky podporené tri projekty s najväčším počtom hlasov. Zo všetkých hlasujúcich aj tento rok vyžrebujeme výhercu zaujímavej ceny. Pre 4.ročník sme pripravili iPhone6. Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na ďalšie zaujímavé projekty aj v tomto roku. viac informácií je dostupných na www.space.sk/vsprojekty
publikované 14. 10. 2015 MV
PRÍRUČKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV
publikované 19. 8. 2015
Informácie o štúdiu 2015 - 2016
publikované 19. 8. 2015