Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


AKTUALITY
PREČO ŠTUDOVAŤ NA HUTNÍCKEJ FAKULTE

publikované 23. 4. 2016 DO
ŠACHŤÁK 2016

Z poverenia študentov si Vám s radosťou dovoľujeme oznámiť, že v duchu banskoštiavnických tradícií sa aj v roku Pána 2016 uskutoční tradičná hutnícka slávnosť ŠACHŤÁK, organizovaná študentmi Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
Termín a miesto konania sú 24.11.2016 od 19:00 hod v Spoločenskom pavilóne na Triede SNP 61 v Košiciach.
Srdečne Vás všetkých pozývame
ZDAR BOH !
publikované 19. 10. 2016 IV
Spúšťame Anketu pre študentov prijatých do 1. ročníka Bc. štúdia!
Je určená pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej aj externej forme. Otvorená 1. 10. 2016 – ukončená 31. 10. 2016

publikované 3. 10. 2016MV
Prebieha aj anketa Hodnotenie LS 2015/2016
Otvorená 31.5.2016 – ukončená 31.10.2016
publikované 3. 10. 2016MV
Ponuka pre študentky. Si študentkou denného technického odboru?

Máme pre teba štipendium s perfektnými možnosťami! Ak si talentovaná, chceš sa posunúť ďalej a byť ženou, ktorá ovplyvní budúcnosť v ropnom a petrochemickom priemysle, štipendijný program FEMMe je ako stvorený pre teba.
Prihlás sa do nového programu Skupiny MOL a získaj celoročné štipendium vo výške 5000 Euro, účasť na zahraničnej konferencii, možnosť návštevy prieskumnej a ropnej plošiny, a neskôr aj pracovné miesto v medzinárodnej spoločnosti.
Ak ťa štipendijný program FEMMe zaujíma, navštív www.molgroup.info/femme a do 10. novembra 2016 podaj svoju prihlášku.
publikované 14. 10. 2016 MR
CEEPUS – Tvoja šanca na študijný pobyt v zahraničí
Zapoj sa do programu CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá a vycestuj na univerzitu do zahraničia. Program je určený pre študentov všetkých troch stupňov štúdia a učiteľov. Termín na podanie prihlášky je elektronicky do 31. 10. 2016. Viac informácii je na web stránke http://ceepus.saia.sk/, informačnej brožúrke programu (na stiahnutie), jednotlivých ústavoch fakulty, prípadne na Referáte pre vonkajšie vzťahy a marketing fakulty.
publikované 12. 9. 2016 DO
Ponuka štúdia na TU Bergakademie Freiberg v Nemecku
TU Bergakademie Freiberg v Nemecku ponúka štúdium (s limitovaným počtom miest – 200 študentov). V zimnom semestri akad. roka 2016/2017 pripravuje partnerská univerzita tzv. virtuálny kurz (v angličtine a nemčine, poskytnutý zdarma) a jeho cieľom je, aby sa potenciálni záujemcovia o študijný pobyt v Nemecku mohli pripraviť na štúdium. V prípravnom kurze, ktorý začne 1. 11. 2016 ide o výučbu matematiky, prírodných vied a odborných predmetov. Študenti, ktorí majú záujem o prípravný kurz, môžu do 25. 10. 2016 podať prihlášky.
Ďalšie informácie ohľadom následného štúdia je možné získať na oddelení zahraničných vzťahov TU Bergakademie Freiberg prostredníctvom emailu: vpc@tu-freiberg.de.
Rezerváciu určitého počtu študentov za univerzitu je možné uskutočniť do 20.oktobra 2016. Prípadné ďalšie informácie získate aj na Rektoráte TUKE úseku zahraničných vzťahov, Ing. Zlatica Dolná, PhD. zlatica.dolna@tuke.sk
publikované 13. 10. 2016 DO
Nové číslo Bulletinu SAIA
Na webovej stránke SAIA, n. o., www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Bulletin SAIA 10/2016 si môžete prečítať/stiahnuť na:
publikované 12. 10. 2016 MR
Knovel Engineering Academic Challenge
Onedlho začne jesenná súťaž Engineering Academic Challenge určená študentom vysokých škôl, ktoré majú prístup ku Knovel Library (http://app.knovel.com/). Súťaž vypukne 10. októbra 2016 a potrvá päť týždňov. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať. Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia účastníka.
Podrobnosti vrátane výhier sú uvedené na https://eac.elsevier.com/ a tiež na stránke otázok a odpovedí na https://eac.elsevier.com/faqs/.
publikované 6. 10. 2016RB
Peter Polák zabehol svoj jubilejný 40. Medzinárodný maratón mieru
V kronikách Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sú nezmazateľne zapísaní nielen víťazi jednotlivých ročníkov, ale aj členovia tzv. Diamantového klubu. Ide o bežcov, ktorí majú odbehnutých aspoň 25 ročníkov MMM. Prím medzi nimi hrá Košičan Peter Polák, ktorý cieľovú pásku najstaršieho maratónu v Európe preťal už celkovo štyridsiatykrát.
publikované 5. 10. 2016MV
11. ročník súťaže Zlatý mravec - Študentský projekt
V mene vyhlasovateľov súťaže Zlatý mravec 2016, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia SR, Reclay Slovensko, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Združenie organizácií verejných prác a Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, si Vás dovoľujem informovať, že i tento rok sa budú v rámci súťaže oceňovať študentské projekty zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. V rámci tejto kategórie je možné zasielať do súťaže bakalárske a diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl tematicky súvisiace s odpadovým hospodárstvom. Termín predkladania prihlášok: do 17.októbra 2016.
publikované 3. 10. 2016MV
Noc vyskumníkov

Aj tento rok sa už tradične zapojila Hutnícka fakulta do celoeurópskeho podujatia Európska noc výskumníkov 2016, ktoré sa uskutočnilo 30.09. v obchodnom centre Atrium Optima. Tento rok si pre návštevníkov fakulta pripravila štyri aktivity: „Je všetko zo železa?“, „Zabavme sa s keramikou“ „Odpad ako cenná surovina“ a „Zaostri na materiál“, kde na všetky vekové skupiny mohli zabaviť a dozvedieť niečo viac zo zákulisia vedy. Pre návštevníkov boli pripravené aj popularizačné prednášky: prof. Miškufová s témou „Bohatstvo ukryté v odpadoch“ a doc. Šolc s témou „Na čom stojí úspech firmy“.
publikované 3. 10. 2016 DO
Študenti z Kazachstanu opäť na návšteve našej fakulty

Hutníci z Kazachstanu opäť navštívili našu fakultu. Počas ich návštevy vo štvrtok 29.09. nechýbalo už tradičné razenie mincí s logom fakulty a prehliadka laboratórií fakulty spojená s odborným výkladom.
publikované 3. 10. 2016 DO
Deň otvorených dverí na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom

Prvý krát organizovala SSOŠ technická v Žiari nad Hronom deň otvorených dverí s názvom „Dotkni sa techniky“ a Hutnícka fakulta bola pri tom. Podujatie sa uskutočnilo 23.09. a zástupcovia z fakulty prezentovali pre deti a rodičov hravou formou zábavu s technikou. Podujatie bolo výborné a deti zvedavé. Aj touto cestou chceme poďakovať pani riaditeľke RNDr. Beate Tóthovej za pozvanie a tešíme sa na budúci rok.
publikované 3. 10. 2016 DO
UNI QUIZ

Študenti košických univerzít pozor, prichádza UNI QUIZ!
Poďme si porovnať vedomosti! Už v októbri sa dozvieme, kto z Vás je najšikovnejší, najmúdrejší a hlavne, kto získa hlavnú cenu Quizový pohár rektorov!
publikované 26. 9. 2016 IV
Týždeň vedy a techniky na Slovensku
publikované 25. 9. 2016 RB
3D trends in 2016
publikované 21. 9. 2016 RB
Fotografická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku
publikované 20. 9. 2016 RB
Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016
Dovolím si Vám pripomenúť, že na konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou Petra Plavčana, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2016, ktorá sa koná v dňoch 6. 10. – 7. 10. 2016 v Centre vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, je možné registrovať sa do 30. 9. 2016
publikované 21. 9. 2016 RB
Cena prof. Nemessányiho pre rok 2016
Slovenský plynárenský a naftový zväz vyhlásil súťaž "Cena prof. Nemessányiho pre rok 2016" o najlepšiu diplomovú prácu, s cieľom motivovať študentov k aktívnejšiemu prístupu pri riešení problematiky z plynárenského, naftového a ropného priemyslu a príbuzných odvetví.
publikované 20. 9. 2016 RB
PREDĹŽENIE TERMÍNU: NOMINÁCIE - Cena za vedu a techniku 2016
Návrhy môžete predložiť v nasledujúcich kategóriách:
publikované 20. 9. 2016 RB
Zápis na telesnú výchovu - ZS 2016/2017
Výber športu na ZS 2016/2017 bude prípustný študentom od 12.09.2016 od 12,00 hod.
publikované 5. 9. 2016 MV
Salamander 2016 – atmosféra, ktorú sa oplatí zažiť.
Príď a buď tento rok súčasťou sprievodu Hutníckej fakulty, na úžasnom podujatí plného tradícií – Salamandrový sprievod 2016. Toto skvelé podujatie sa uskutoční 9. septembra v Banskej Štiavnici. Salamandrový sprievod je súčasťou Salamandrových dní, ktoré sú oslavou baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslavou bohatej štiavnickej histórie a tradícií.
publikované 9. 8. 2016 DO
ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o.

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výskumno-vývojový zamestnanec pre oblasť materiálového inžinierstva
publikované 26. 8. 2016 MV
Strana 2