Inštitút celoživotného vzdelávania (ICV) v Košiciach bol založený 15.decembra 1994 rektorom Technickej univerzity v Košiciach, ako samostatné pracovisko. Je to manažérske, marketingové, metodické a organizačné pracovisko TUKE, ktoré v rámci zmluvnej spolupráce s partnerskými inštitúciami, zabezpečuje vzdelávacie a poradenské aktivity.

Od svojho vzniku sa sústreďuje na oblasť celoživotného vzdelávania, ktoré poskytuje v rôznych formách a využívaním technológie a metodiky distančného vzdelávania. ICV je tvorené ako manažérske, marketingové, metodické a organizačné pracovisko, ktoré v rámci zmluvnej spolupráce s partnerskými inštitúciami, zabezpečuje vzdelávacie a poradenské aktivity.Na stránke sa pracuje.

Počet návštevnikov: 34370

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!