Akreditácia a odborná garancia

Osvedčenia, diplomy resp. iné certifikáty sú garantované, ako akreditáciou fakúlt TUKE v zmysle o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (568/2009 Z. z.) z 1. decembra 2009, tak aj adekvátnymi akreditáciami partnerských domácich a zahraničných VŠ iných vzdelávacích organizácií.