Adresa: B. Němcovej 32, 040 01 Košice

Riaditeľ

doc. Ing. Dušan Vitko, PhD.
email:Dusan.Vitko@tuke.sk
Tel.: 055/ 602 2103, 055/ 602 2966

   
Vzdelávacie programy

MVDr. Valéria Geffertová
email: Valeria.Geffertova@tuke.sk
Tel./fax.: 055/602 2125


   
Financie, vzdelávacie programy

Ing. Erika Glovová
email: Erika.Glovova@tuke.sk
Tel.: 055/602 3301
Fax: 055/632 4075