IEEE Home | Shop IEEE | Join IEEE | myIEEE | Contact IEEE | IEEEXplore
IEEE

IEEE Student Branch Košice


Domov   |   Podujatia   |   Kontakt   |   Multimédiá   
Hlavné menu
»
»
»
»
»
»
»
»
I WANT U

    Oficiálna stránka Student Branch Technickej Univerzity v Košiciach    O nás...

    ...sme študenti Technickej Univerzity v Košiciach (TUKE) a súčasne sme členmi IEEE (Inštitút Elektrických a Elektronických Inžinierov). Založili sme IEEE SB Košice. Cieľom tejto web-stránky je informovať návštevníkov o našich aktivitách. Vznikli sme 15.4.2010.


    Čo je IEEE?

    IEEE je nezisková, technická profesionálna spoločnosť s viac ako 360,000 členmi v približne 175 krajinách sveta. Cez jej členov, IEEE má vedúce postavenie v technických oblastiach v širokom spektre od počítačového inžinerstva, biomedickej technologie a telekomunikácii, po elektrickú energiu, leteckej a spotrebiteľskej elektronike a i.


    Načo je IEEE?

    IEEE ponúka možnosť vzdelania v rámci inžinerských vied, výskumu a všeobecne technológie. Cieĺom vzdelávacích programov IEEE je zaistiť rast skúseností a znalostí medzi technickou profesiou a podporiť individualny záväzok pre pokračovanie vzdelávania medzi členmi IEEE, inžinerskej a vedeckej komunity a širokú verejnosť.