browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mobilná verzia

Posted by on február 12

Stránka bola updatovaná pre mobilné zariadenia.

Výhody: Vo vašich smartfónoch sa bude zobrazovať stránka jednoduchšie a rýchlejšie ako počítačová verzia. Taktiež je tam možnosť prepnúť sa na PC verziu stránky v spodnej časti.
V prípade ak by vám niečo nešlo, alebo by ste mali nejaké otázky kontaktujte nás na našom fóre v pravej časti nášho menu.

Akademik TU karate