browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Skúšky technickej vyspelosti – 2014 !!!!

Posted by on jún 16

 Skúšky technickej vyspelosti – 2014 sa uskutočnia 23.06.2014

Začíname o 18:00 . Poplatok je stanovený na 2 eurá.

Ťešíme sa na vašu účasť .

 

S pozdravom Akademik TU karate team

foto_pas6