browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Praktizovanie cesty “DÓ” je niečo viac

Čo znamená praktizovanie cesty „DŌ“?

Všetci, ktorí sa už dlhší čas aktívne venujeme bojovým umeniam, sme si vedomí toho, že praktizovanie „DŌ“ (Cesty) sa líši od tréningu iných športov. Väčšina bojovýchumení má „DŌ“ aj vo svojom názve. Čo však tzv. praktizova- nie Cesty znamená? Je to len fyzický tréning na zvyšovanie sily? Alebo zlepšovanie techniky, rýchlosti a psychickej odol- nosti? To by nebol žiaden rozdiel medzi praktizovaním Cesty a tréningom v hociktorom inom modernom športe.

Viac informácií si môžete prečítať v tejto Brožúrke od Dušana Silvášiho nositeľa 3. danu Godžu-ryu a šéftrénera karate klubu Akademik Technická univerzita (karate-do a bojovým umeniam sa nepretržite venuje od r. 1985) a zároveň je starší inštruktor zenovej meditácie a opát Košického zenového centra (zenu sa intenzívne venuje od r. 1993).

http://www.kwanumzen.sk

 Praktizovanie cesty “DO” je niečo viac