Micko PhDr. ThLic. Mgr. Ján Mičko, PhD.
Císlo dverí: 134
Email: jan.micko@tuke.sk
Telefón: +421 55 602 43 07
Pracovné zaradenie: odborný asistent
Odborná profilácia:
Odborne sa venuje predovšetkým filozofii existencie  (M. Buber, C. Jaspers, A. Camus, J.P.Sartre), filozofii dialógu (M.Buber,E.Lévinas, F.Rosenzweig), filozofickou optikou skutočnosti u Y. Leibowitza. Osobitnú pozornosť venuje skúmaniu možnosti náboženského myslenia, medzináboženského dialógu kresťanstva a judaizmu, prienikmi židovskej a kresťanskej mystiky (I. Luria, Chasidizmus, Juan de la Cruz, Meister Eckhart). Zaoberá sa literatúrou magického realizmu (G. García Marqués, A. Carpentier), symbolizmu, interpretáciou textov J. Kerouacka a R. Slobodu, písaním poviedok a rozhlasových hier. Je autorom vedeckých monografií, odborných príspevkov v domácich a zahraničných recenzovaných vedeckých konferenčných a nekonferenčných zborníkoch. Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
Pôsobnosť v predmetoch:
prvý stupeň/bakalársky študijný program: Filozofia
druhý stupeň/inžiniersky študijný program: Vybrané problémy súčasnej filozofie