Kontakt

Kde nás nájdete ?


Vedúci katedry

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.
  - vedúca katedry
číslo dverí: 165
email: Daniela.Hrehova@tuke.sk
telefón: +421 55 603 4339

Tajomníčka katedry

Mgr. Gizela Brutovská, PhD.
číslo dverí: 170
email: Gizela.Brutovska@gmail.com
telefón: +421 55 602 43 06

Sekretárka katedry

Zuzana Szabóová
číslo dverí: 167
email: zuzana.szabova@tuke.sk
telefón: +421 55 602 43 01