Poverená vedením Oddelenia spoločenských vied

hrehova

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.,MBA

Číslo dverí: 136
Email: Daniela.Hrehova@tuke.sk
Telefon: +421 (55) 602 4339