Pedagógovia

hrehova

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.

Vedúca katedry

Číslo dverí: 165
Email: Daniela.Hrehova@tuke.sk
Telefon: +421 55 603 43 39

Predmety:

Estetika
Etika
Aplikovaná etika a estetika...
Podnikateľská etika
Etiketa, imidž, biznis a protokol
Tréningovo - vzdelávací kurz...
Manažérstvo kvality a...
Základy podnikateľských...
Tímová práca

doc. PhDr. ThDr. PaedDr. Mgr. Lenka Lachytová, PhD., MBA.

Odborná asistentka

Číslo dverí: 135
Email: lenka.lachytova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 42 04


Predmety:

Manažérska psychológia
Sociológia
micko

PhDr. Mgr. ThLic. Ján Mičko, PhD.

Odborný asistent

Číslo dverí: 170
Email: jan.micko@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 43 06


Predmety:

Filozofia
Vybrané problémy súčasnej filozofie
brutovska

Mgr. Gizela Brutovská, PhD.

Tajomnícka katedry
Odborná asistentka

Číslo dverí: 170
Email: gizela.brutovska@gmail.com
Telefon: +421 55 602 43 06

Predmety:

Sociológia
Sociológia podniku
Kariérne poradenstvo
Základy podnikateľských...
Sociálna ekológia
Zacher

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.

Odborný asistent

Číslo dverí: 135
Email: rastislav.zacher@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 42 04

Predmety:

Politológia
Súčasne trendy vývoja...
Základy podnikateľských...
tkacova

Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

Odborná asistentka

Číslo dverí: 169
Email: renata.tkacova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 43 07

Predmety:

Sociológia
Sociológia podniku
Základy podnikateľských...
Tímová práca
jencova

PhDr. Anna Jenčová, PhD.

Odborná asistentka

Číslo dverí: 160
Email: anna.jencova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 41 49

Predmety:

Psychológia
Manažérska psychológia
Manažment stresu
Základy podnikateľských...
Tímová práca
rackova

PhDr. Mariana Račková, PhD.

Odborná asistentka

Číslo dverí: 163
Email: mariana.rackova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 43 05

Predmety:

Psychológia
Manažérska psychológia
Efektívna sociálna komunikácia I., II.
Rozvoj tvorivosti I., II.
Osobnosť a globalizácia
Základy podnikateľských...
Tímová práca
rohacova

Mgr. Tatiana Roháčová, PhD.

Odborná asistentka

Číslo dverí: 169
Email: tatiana.rohacova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 43 07

Predmety:

Psychológia
Manažérska psychológia
Psychológia umenia
Vedenie ľudí
Základy podnikateľských...
Tímová práca


Hospodársko-administratívny pracovník

szaboova

Zuzana Szabóová

Administratívna pracovníčka

Číslo dverí: 167
Email: zuzana.szaboova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 43 01