Pedagógovia

hrehova

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.,MBA

Poverená vedením Oddelenia spoločenských vied

Číslo dverí: 136
Email: Daniela.Hrehova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 43 39

Predmety:

Estetika
Etika
Aplikovaná etika a estetika...
Podnikateľská etika
Etiketa, imidž, biznis a protokol
Tréningovo - vzdelávací kurz...
Manažérstvo kvality a...
Základy podnikateľských...
Tímová práca
rusnakova

Mgr. Alena Rusnáková, PhD.

Odborná asistentka

Číslo dverí: 120
Email: alena.rusnakova@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 4306


Predmety:

Psychológia
Tímová práca
Manažérska psychológia
Vedenie ľudí
Základy podnikateľských zručností pre neekonómov
micko

PhDr. ThLic. Mgr. Ján Mičko, PhD.

Odborný asistent

Číslo dverí: 134
Email: jan.micko@tuke.sk
Telefon: +421 55 602 43 07


Predmety:

Filozofia
Vybrané problémy súčasnej filozofie