Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Katedra inžinierskej pedagogiky je umiestnená v areáli Technickej univerzity v budove Ekonomickej fakulty TU na ulici Boženy Němcovej 32 na prvom poschodí.Adresa:

     Boženy Němcovej 32 (1. poschodie), 042 00 Košice

Adresa pre zasielanie pošty:

     Katedra inžinierskej pedagogiky, Technická univerzita, Letná 9, 042 00 Košice

Telefón:

     63 361 62


Sekretariát:

     Slávka KRUPAŠOVÁ

     Telefón:

          63 361 62, 602 2615

     e-mail:

         
 
 
 
 
 O katedre
 Kde nás nájdete
 Z histórie katedry
 Pracovníci
 Organizačný poriadok KIP
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www