Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Vedúci katedry


Mgr. Mária BENKOVÁ, PhD.

Vedúca katedry

Tel: 602 3313Sekretariát


Slávka KRUPAŠOVÁ

Tel: 63 361 62, 602 2615Pedagogickí zamestnanci:PhDr.Alena ZEĽOVÁ,CSc.

Odborná asistentka

Tel: 602 2612, +421 905 855 515doc. RNDr.Michal BLAŠKO, PhD.

Tel: 602 2611Ing.Tatiana VARADYOVÁ,PhD.

Odborná asistentka

Tel: 602 2603Technickí zamestnanci:


František KASTÉLY

Tel: 602 2617


Na výučbe v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia a kurzov vysokoškolskej pedagogiky sa podieľajú títo externí spolupracovníci:


 • Dr.h.c. doc. Ing. Sándor Albert,PhD., albert.sandor43@gmail.com
 • prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD., bajtos@dti.sk
 • prof. Ing. Karol Flórián, DrSc., karol.florian@tuke.sk
 • Ing. Branislav Graus, zastupca2@gmail.com
 • doc. Ing. Roman Hrmo, PhD., hrmo.roman@gmail.com
 • Ing. Renáta Ižolová, r.izolova@centrum.sk
 • Ing. Soňa Krempaská, krempaska@tuke.sk
 • Ing. Štean Krištín, kristin@tuke.sk
 • Ing. Eva Kovaříková, evakovarikova@post.sk
 • Mgr. Edita Lengyelová, lengyelova@zmail.sk
 • Ing. Eva Liptáková, lipana@centrum.sk, liptakova.evka@gmail.com
 • Ing. Mária Mantičová, manticovamaria@centrum.sk
 • Ing. Peter Országh, peter.orszagh@oake.sk
 • Ing. Eva Polačková, eva.polackova@oake.sk
 • PhDr. Igor Rác, igor.rac@tuke.sk
 • Mgr. Ferdinand Salonna, PhD., ferdinand.salonna@gmail.com
 • Ing. Kamila Štecková, steckova@gmail.com
 • PhDr. Valéria Švecová, valeria.svecova@tuke.sk
 
 
 
 
 O katedre
 Kde nás nájdete
 Z histórie katedry
 Pracovníci
 Organizačný poriadok KIP
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www