Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

KVALITA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

BLAŠKO, M., RASCHMAN, P., 2015 :

- Manažérstvo kvality výučby na Technickej univerzite v Košiciach

TUREK, I., 2016:

- Ako ďalej v slovenskom školstve

BLAŠKO, M., 2016 :

- Kurzy manažérstva kvality výučby

- Kurzy manažérstva kvality výučby na TUKE (pptx)


Prihláste sa do kurzu Manažérstvo kvality vysokoškolskej výučby.

(kliknúť)

- KURZ MANAŽÉRSTVA KVALITY VYSOKOŠKOLSKEJ VÝUČBY pre učiteľov TUKE (+ prihláška)

- ZOZNAM ÚČASTNÍKOV a TERMÍNY KURZU 2015

- ZOZNAM ÚČASTNÍKOV a TERMÍNY KURZU 2016

- ZOZNAM, TERMÍNY, VYHODNOTENIE KURZU 2017

- Učebné texty pre kurz

BLAŠKO, M. :

Systém manažérstva kvality výučby

Tvorba kurikula - programu výučby

P10 Systematizácia obsahu kurzu Manažérstvo kvality vysokoškolskej výučby


 • Metodika tvorby vzdelávacích programov pre odborné školy


  Kvalita vysokoškolskej výučby, ako najdôležitejšia oblasť kvality vysokej školy, zohráva rozhodujúcu úlohu tiež pri hodnotení univerzít v Európe i vo svete. Aj naša novela zákona (496/2009) ukladá vysokým školám priebežne hodnotiť kvalitu poskytovaného vzdelávania.

  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu - 20.11.2012 (Prehodnotenie vzdelávania)

  Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v európskom priestore VŠ vzdelávania.


  TUREK, I. :

  Majú mať učitelia vysokých škôl aj pedagogickú kvalifikáciu ?

  BEDNAŘÍKOVÁ, I. :

  Profesionalizmus a kvalita vysokoškolské výuky (Technológia vzdelávania, 9/2009)

  ŠMELOVÁ, E. :

  Hodnocení vysokoškolské výuky studenty (e-Pedagogium, on-line), 2002.

  VANĚČKOVÁ, K. :

  Kritéria kvalitní vysokoškolské výuky jako podklad pro hodnocení výuky studenty

  KOSOVÁ, B. :

  Profesionalita učiteľa – učiteľ ako expert


  Vedecko-výskumné aktivity v manažérstve kvality výučby na Technickej univerzite v Košiciach:

  BLAŠKO, M. :

  Manažérstvo kvality výučby.

  BLAŠKO, M., RASCHMAN, P.:

  Management of the Quality of Teaching at Universities – a Course for Teachers at the Technical University of Kosice developed within the Operational Programme “Education”


  - AKO KVALITNE UČIŤ ? Skúsenosti začínajúcich VŠ učiteľov

  - EVALVÁCIA v EDUKAČNOM PROCESE VŠ - (Zborník príspevkov, B. Bystrica, 2004)

  - AKO ZLEPŠIŤ KVALITU VÝUČBY - Quality Management Journal, 6(2), 9-21 (1999).

  - HODNOTENIE WEB STRÁNOK VŠ - http://www.arra.sk/otvorena-univerzita-hodnotenie-web-stranok-vysokych-skol-2011


  Elektronické vzdelávanie

  E-learning - nástroje pro tvorbu a řízení výuky

  Vybrané kapitoly z tvorby e-learningových kurzov


  Kvalita v európskom vysokoškolskom prostredí

  Vývoj reforiem v oblasti európskeho vysokého školstva (EHEA) je zachytený v správe EACEA pod názvom Vysokoškolské vzdelávanie v Európe 2009: Vývoj v bolonskom procese.

  Stretnutie európskych ministrov školstva (Londýn 17.-18.5.2007) stanovilo prvý oficiálny orgán pre zabezpečovanie kvality, v súlade s európskymi štandardami a metodikami, ktorý je oprávnený fungovať v európskom vysokoškolskom priestore - Európsky register zabezpečovania kvality (EQAR).

  Európska asociácia pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve (ENQA) vydala Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (3. vyd. 2009).

  ŠIMA, K. :

  Štandardy a pravidlá pre zabezpečovanie kvality v oblasti európskeho vysokého školstva


  Organizácie, zaoberajúce sa kvalitou VŠ:

  ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education (www.enqa.eu )

  INQAAHE - The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (www.inqaahe.org)

  Hodnotenie univerzít vo svete: www.arwu.org


  Slovenská rektorská konferencia

  Vyhlásenie (2005)

  Kvalita vo VŠ vzdelávaní


  Ďalšie zdroje pre kvalitu výučby:

  Quality in Higher Education (www.tandf.co.uk/journal/titles/13538322.asp)

  http://www.qualityteaching.net/

  http://www.cuhk.edu.hk/aqs/tlqpr/tlqpr.htm

  http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a750771835


  Od 17.3.2010

  TOPlist

  Vaše pripomienky a námety zašlite na: michal.blasko@tuke.sk


 • .

 •  
   
   
   
   O katedre
   
   Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
   
   Vysokoškolská pedagogika
   
   Manažérstvo kvality VŠ výučby
     Projekt kvality
   
   ING-PAED IGIP

  Katedra inžinierskej pedagogiky
  Boženy Němcovej 32
  042 00 Košice
  Tel. 055/63 361 62

   
  © kip, 2007
   www