Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Do 1. ročníka súbežnej formy DPŠ v akademickom roku 2012/13 sa môžu prihlásiť najmä študenti v prvom ročníku druhého stupňa štúdia , prípadne študenti v treťom ročníku prvého stupňa štúdia , pokiaľ plánujú pokračovať na druhom stupni štúdia (vydanie vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti je viazané na ukončenie inžinierskeho stupňa štúdia).


Vstupné predpoklady:

  • dobré komunikačné spôsobilosti,

  • ovládanie práce s PC, najmä programu PowerPoint.


Prihlášku je možné stiahnuť TU. Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť na sekretariát Katedry inžinierskej pedagogiky TUKE najneskôr do 1. 6. 2012 . Na základe toho potom dostanú uchádzači do konca júna 2012 oznámenie o prijatí a pozvánku na zápis. Zápisné je 100 € .

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 Čo je DPŠ
 DPŠ na TUKE
 DPŠ - denná forma
 DPŠ - externá forma
 Program DPŠ - denná forma
 Program DPŠ - externá forma
 prihláška na DPŠ
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www