Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

 Didaktika
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
 Materiálne prostriedky výučby

 Stiahnite si
     

Nové oznamy

 1. [Pridané: 29.11.2014]
  Druhý blok výučby 11. behu kurzu vysokoškolskej pedagogiky sa uskutoční 19. 1. – 23. 1. 2015 (klikni pre viac informácií)

 2. [Pridané: 22.8.2014]
  AKTUALIZOVANÝ oznam pre záujemcov o doplňujúce pedagogické štúdium
  V auguste 2014 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo rozhodnutia, ktorými schválilo Technickej univerzite v Košiciach programy na poskytovanie doplňujúceho pedagogického štúdia na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - k desiatim skupinám predmetov (klikni pre viac informácií). V nadväznosti na to Katedra inžinierskej pedagogiky otvorí v akademickom roku 2014/15 prvý ročník externej formy doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej DPŠ).
  Pri zaraďovaní do 1. ročníka budeme vychádzať zo zoznamu existujúcich žiadostí (podľa dátumu zaslania). Pritom záujemcov, ktorí nie sú absolventmi TUKE (resp. VŠT), budeme môcť prijať, len ak nimi absolvovaný program/odbor je príbuzný s niektorým zo študijných programov v súčasnosti akreditovaných v 2. stupni štúdia na TUKE (pozri predchádzajúce kliknutie).

  Výučba v 1. ročníku začne v októbri 2014, celé štúdium potrvá štyri semestre (záverečné skúšky budú v júni 2016). Výučba sa uskutočňuje len prezenčnou formou. V prvom ročníku bude prebiehať každý druhý týždeň (v pondelok alebo utorok podľa zaradenia do skupín) v čase od 8:00 - 14:50. Poplatok za celé štúdium je 540 eur. Vzhľadom na augustový termín doručenia rozhodnutí z ministerstva a na to, že obsah a organizácia DPŠ podľa akreditovaných programov nie sú totožné s doterajšou podobou DPŠ, budú bližšie informácie o obsahu a organizácii štúdia postupne zverejňované na web stránke katedry. Ospravedlňujeme sa za dočasne neaktuálne informácie na web stránke a ďakujeme za pochopenie.
 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 Čo je DPŠ
 DPŠ na TUKE
 DPŠ - denná forma
 DPŠ - externá forma
 Program DPŠ - denná forma
 Program DPŠ - externá forma
 prihláška na DPŠ
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www