Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 2016-17
 2017-18
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Nové oznamy


 1. [Pridané: 12.07.2017]
  Pridané harmonogram pre akademický rok 2017-18 (klikni pre viac informácií)

 2. [Pridané: 12.07.2017]
  Pridané rozvrhy pre všetky ročníky (klikni pre viac informácií)

 3. [Pridané: 11.07.2017]
  5. blok výučby v kurze vysokoškolskej pedagogiky podľa štandardov IGIP sa uskutoční v dňoch 11.-13.09.2017 (klikni pre viac informácií)

 4. [Pridané: 14.06.2017]
  Denná forma štúdia - predĺženie prihlasovania sa na DPŠ (viac pozrite si vo formáte PDF (klikni))

 5. [Pridané: 25.04.2017]
  Súhrnná skúška z predmetov Pedagogická psychológia a Všeobecná vývinová psychológia (pozrite si vo formáte PDF (klikni))

 6. [Pridané: 7.03.2017]
  Prihlasovanie sa na Doplňujúce pedagogické štúdium - externá forma (pre absolventov - inžinierov) (klikni pre viac informácií)

 7. [Pridané: 7.03.2017]
  Prihlasovanie sa na Doplňujúce pedagogické štúdium - denná forma pre študentov TUKE (klikni pre viac informácií)

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www