Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Toto je štruktúra kurzu inžinierskej pedagogiky na TUKE, ako ju máme u IGIP akreditovanú. Vzhľadom na to, že v žiadosti (Application Form...), ktorá je dostupná na stránke igip.org. je v časti "B" tabuľka s vloženými názvami predmetov, ktoré nemožno prepísať, odporúčame k žiadosti priložiť ďalej uvedenú tabuľku s "našou" štruktúrou.


Curriculum subjects of the course of the Engineering pedagogy for university teachers


Attendance hoursECTS
Core and basic subjects
Engineering pedagogy363
Engineering pedagogy practicum363
Laboratory didactics 121
Theoretical subject
Selected chapters of psychology162
Selected chapters of sociology81
University management 162
Principles of biological development 81
Practical subjects
Communication and discussion training 282
Technology of education121
Rhetoric and communication training162
Understandable text creation162
In total20420


 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 O kurze
 Štruktúra kurzu pre žiadosť ING-PAED IGIP
 12. beh kurzu VP (2016-2017)
 K jednotlivým predmetom
 Aktuálne
 Prihláška
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www