Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Nové oznamy


Táto stránka už nie je aktualizovaná !


Novú formu stránky s aktuánymi informáciami nájdete na adrese:


https://www.kip.tuke.sk (klikni)
 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 O kurze
 Štruktúra kurzu pre žiadosť ING-PAED IGIP
 12. beh kurzu VP (2016-2017)
 K jednotlivým predmetom
   Vybrané kapitoly z psychológie
   Komunikácia a nácvik diskusie
   Technológia vzdelávania a Didaktika laboratórnych cvicení
   Verejné vystúpenie
   Vybrané kapitoly zo sociológie
 Aktuálne
 Prihláška
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www