Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

KURZ MANAŽÉRSTVA KVALITY VYSOKOŠKOLSKEJ VÝUČBY

Kurzy prebiehajú na Katedre inžinierskej pedagogiky, B. Němcovej 32, 1. posch.


Uplynulé kurzy:


1. skupina:

- Aktivity skupiny

- Hodnotenie kvality prednášok v kurze

(kliknúť)

- Záverečné hodnotenie 1. skupiny


2. skupina:

- Aktivity 2. skupiny (program, zoznam účastníkov)

- Hodnotenie kvality prednášok v kurze

- Záverečné hodnotenie 2. skupiny


3. skupina:

- Aktivity 3. skupiny (program, zoznam účastníkov)

- Záverečné hodnotenie 3. skupiny


4. skupina:

- Záverečné skúšky 17.9.2012


 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
   Projekt kvality
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www